Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Ryszarda Brejzy
Piątek,     28 / 05 / 2021

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, pod głosowanie poddano trzy ważne uchwały, stanowiące podsumowanie pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia w roku ubiegłym. Radni udzielili prezydentowi Ryszardowi Brejzie wotum zaufania i absolutorium.

Prezydent przedstawił Radzie Miejskiej Inowrocławia ,,Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2020", który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad powyższym raportem, radni udzielili wotum zaufania prezydentowi Inowrocławia.

Skarbnik Miasta Inowrocławia, Dorota Rutkowska przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Dochody miasta na koniec ubiegłego roku wyniosły 385 386 157,33 zł, a wydatki ukształtowały się na poziomie 385 162 078,41 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. Komisja Rewizyjna w wyniku analizy w/w dokumentów wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium prezydentowi Ryszardowi Brejzie.

Rada Miejska Inowrocławia większością głosów, przyjęła uchwałę i udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Inowrocławia Ryszardowi Brejzie.

- Rok 2020 był trudnym rokiem, również dla samorządów. Trudną sytuację finansową spotęgowała pandemia koronawirusa z milionowymi nieplanowanymi wydatkami. Tym bardziej jestem wdzięczny i serdecznie dziękuję w imieniu własnym, a także w imieniu pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia i wszystkich jednostek organizacyjnych za wynik tego głosowania – podsumował prezydent Ryszard Brejza.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 20-06-2021
Dziś imieniny
Bogny, Rafaeli, Rafała
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
29
30
STACJA METEO INOWROCŁAW: