Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Poniedziałek,     13 / 05 / 2019

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu realizuje zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach programu każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać z następujących form pomocy:

- pomoc specjalistyczna obejmująca: poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną, grupy wsparcia/terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc psychiatryczną;

- finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacje);

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;

- finansowanie okresowych opłat do bieżących zobowiązań i opłat za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń;

- pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

- zakup urządzeń i wyposażenia

KOPD świadczy również pomoc psychologiczną dla świadków przestępstw i ich najbliższych.

Dane kontaktowe:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Inowrocławiu

ul. Armii Krajowej 9, Inowrocław

Tel. 52-355-93-40

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 11:00 -18:00

Wtorek 10:00 - 17:00

Środa 13:00 - 20:00

Czwartek 11:00 - 18:00

Piątek 9:00 - 16:00

Sobota 9:00 - 15:00

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Czwartek, 14-11-2019
Dziś imieniny
Emila, Laury, Rogera
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: