Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022
Czwartek,     28 / 09 / 2017

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. w formie:

  1. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia,
  2. zbierania uwag ustnych do protokołu, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach od 11.00 do 15.00, w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokojach nr 2 i 38.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny są dostępne w terminie konsultacji:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokojach nr 2 i 38, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy złożyć do dnia 29 września 2017 r.:

- drogą korespondencyjną na adres Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław,

- bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Inowrocławiu, w godzinach pracy Urzędu,

- drogą elektroniczną na adres e-mail:

Dodatkowych informacji udzielają:

• Pełnomocnik ds. rewitalizacji - pokój nr 38, tel. 52 35 55 319,

• Zespół ds. rewitalizacji - pokój nr 2, tel. 52 355 53 29, 52 355 53 84.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

• odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

• dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi.

Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Inowrocławia oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza przy ulicy Jana Kilińskiego 16 i będzie ostatecznym podsumowaniem opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Środa, 26-02-2020
Dziś imieniny
Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: