Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Czym jest III sektor?
Czwartek,     18 / 02 / 2016

Trzeci sektor to nazwa stosowana do ogółu organizacji pozarządowych. Określenie to odwołuje się do podziału dzielącego aktywność społeczno - gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana tez niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność nastawiona jest na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji i stowarzyszeń działających społecznie i nie dla osiągnięcia zysku.

Określenie organizacje pozarządowe akcentuje ich niezależlość od administracji. Organizacje te określa się również czasem jako wolontarystyczne, ponieważ ich działalność w znacznym stopniu opiera się na pracy społecznej wolontariuszy. Inne stosowane nazwy to organizacje społeczne, organizacje obywatelskie czy też organizacje użyteczności publicznej. Te sformułowania podkreślają, że aktywność tych organizacji jest najwyraźniejsza w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji czy tez działalności charytatywnej.

Coraz popularniejsza staje się międzynarodowa nazwa określająca organizacje pozarządowe: NGO, będąca skrótem angielskiego non-governmental organizations.

Organizacje pożytku publicznego - określenie to, wprowadzone przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnosi się do tych organizacji, które uzyskały status pożytku publicznego i prowadzą działalność ściśle określoną w ustawie. Organizacje te są uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potocznie używana "wąska" definicja trzeciego sektora obejmuje przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje. Z kolei "szerokie" definiowanie trzeciego sektora obejmuje bardzo zróżnicowane organizacje grup obywatelskich. Są to m.in.

 • fundacje,
 • stowarzyszenia i ich związki,
 • federacje czy porozumienia stowarzyszeń i fundacji,
 • partie polityczne,
 • organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. koła łowieckie (Polski Związek Łowiecki), Polski Związek Działkowców, Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej, komitety rodzicielskie i rady rodziców,
 • związki zawodowe,
 • związki pracodawców,
 • organizacje samorządów różnych grup zawodowych (izby gospodarcze branżowe, cechy i izby rzemieślnicze),
 • kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich,
 • organizacje kościelne,
 • grupy takie jak, kluby osiedlowe czy grupy wsparcia.

Jeśli poszukujesz więcej informacji o trzecim sektorze zobacz na stronę www.ngo.pl

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Środa, 29-01-2020
Dziś imieniny
Franciszka, Konstancji, Salomei
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: