Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2019
Czwartek,     29 / 09 / 2016

Stosownie do przepisu art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 uwzględnia lokalne uwarunkowania i nakreśla kierunki działań w trzyletniej perspektywie. Celem programu jest tworzenie i doskonalenie systemu wspierania rodzin mających trudności w samodzielnym wypełnianiu funkcji wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z opieką, wychowaniem i ich ochroną przed następstwami kryzysu.

System wsparcia społecznego dla rodzin powinien tworzyć warunki do korzystania przez każdą rodzinę z pomocy w sprawach i problemach uniemożliwiających ich samodzielne rozwiązanie, wskazywać na zagrożenia dla życia rodzinnego, organizować i podnosić jakość usług adresowanych do nich.

Szczególnym wsparciem należy otoczyć te rodziny, które z różnych powodów są dysfunkcyjne, a więc niezdolne do zapewnienia swym dzieciom warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Każda ingerencja w życie rodziny wymaga wyważenia, dostosowania do indywidualnej sytuacji, a jej celem powinno być przywrócenie samodzielności życiowej.

20 marca 2017 r. Rada Miejska Inowrocławia zmieniła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 (Uchwała nr XXVIII/308/2017), ponieważ omyłkowo wpisano, że Program Wspierania Rodziny uchwala się na lata 2016-2019. Program, o którym mowa opracowany został na lata 2016-2018.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Wtorek, 19-02-2019
Dziś imieniny
Bettiny, Konrada, Mirosława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: