Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2021 r.
Piątek,     14 / 05 / 2021

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r.Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2021 r. z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Datą złożenia oferty jest data dostarczenia do skrzynki podawczej (dla wniosków składanych osobiście) lub data wpływu (dla wniosków wysyłanych pocztą). Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Lp.

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki Noteć

Organizacja obozu koszykarskiego w czasie wakacji letnich 2021

4.000,00 zł

2.

Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz

Organizacja obozu letniego na Helu

5.500,00 zł

3.

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

Organizacja obozu sportowo – rekreacyjno - turystycznego dla dzieci i młodzieży inowrocławskich szkół podczas wakacji letnich pn. „Zdrowe i sportowe wakacje – Chłapowo k/Władysławowa 2021”

8.000,00 zł

4.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Okręg Kujawsko-Pomorski

Obóz Inowrocławskiego Szczepu ZHR „Szare Wilczęta” w Zębie

3.500,00 zł

5.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Okręg Kujawsko-Pomorski

Obóz Inowrocławskiego Związku Drużyn Harcerzy w Zielonej Chocinie

4.000,00 zł

6.

Inowrocławski Klub Kyokushin

Organizacja sportowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2021 roku

5.000,00 zł

 

RAZEM

30.000,00 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 20-06-2021
Dziś imieniny
Bogny, Rafaeli, Rafała
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: