Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zdania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
Poniedziałek,     21 / 12 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie zadania wynosi 600.000 zł

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na   adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 r. z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – kultura fizyczna i sport– Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Lp.

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w 2021 r.

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

Cykliczne szkolenie dziewcząt w piłce  siatkowej

5.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism To Follow your Dreams

Udział w imprezach triathlonowych rozgrywanych na terenie całego kraju. Start z dziećmi niepełnosprawnymi.

1.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism To Follow your Dreams

Organizacja I Biegu dla dzieci niepełnosprawnych „MIEJ SERCE DO BIEGANIA”

700,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Inowrocław

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

2.700,00 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Inowrocław przy Szkole Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu

Prowadzenie szkolenia sportowego z piłki nożnej dla dziewcząt

8.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Kujawskie Centrum Tenisowe Masters

Dzieci do rakiet!

8.000,00 zł

7.

Defender Table Tennis School Inowrocław

Szkolenie zawodników oraz popularyzacja kultury fizycznej i tenisa stołowego na terenie Inowrocławia poprzez uczestnictwo w rozgrywkach regionalnych i ogólnopolskich.

2.000,00 zł

8.

Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”

Upowszechnianie tenisa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

3.000,00 zł

 

9.

Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania”

Przygotowanie kadry zawodniczej ITT Goplania do imprez rangi mistrzowskiej oraz starty w tych imprezach

8.000,00 zł

10.

Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska

Szkolenie zawodników Sekcji Sztuk Walki Rondo

2.000,00 zł

 

11.

Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska

Promocja Miasta Inowrocławia poprzez udział zawodników Sekcji Sztuk Walki „Rondo” w zawodach regionalnych, Mistrzostwach Polski oraz w Mistrzostwach Europy  w Sztukach Walki

2.000,00 zł

12.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Rozpowszechnianie kultury fizycznej i szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu, muay thay, K-1, fitness

13.000,00 zł

 

13.

Stowarzyszenie Klub Akrobatyki Sportowej Akro – Sól Inowrocław

Popularyzacja Akrobatyki Sportowej na arenie miasta, regionu i kraju

5.000,00 zł

 

14.

Inowrocławski Klub Kyokushin

Szkolenie i udział reprezentacji Miasta Inowrocławia w karate kyokushin w imprezach sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz promowanie Miasta Inowrocławia na terenie kraju i zagranicy

16.000,00 zł

 15.

Inowrocławski Klub Sportowy Karate

Upowszechnianie kultury fizycznej, udział w zawodach, szkolenie sportowe.

14.000,00 zł

16.

Inowrocławski Klub Sportowy Karate

V Ogólnopolski Turniej Karate WKF  SOLNO CUP-Jubileusz 35-lecia działalności Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate

5.000,00 zł

17.

 

Klub Pływacki „Delfin”

Szkolenie w pływaniu dzieci i młodzieży

14.000,00 zł

18.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” Inowrocław

Upowszechnianie pływania wśród dzieci i młodzieży

8.000,00 zł

 

19.

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

Organizacja procesu szkoleniowo-metodycznego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej pod kątem piłki siatkowej przez MSPS Inowrocław

14.000,00 zł

 

20.

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu ”Inowrocławska Akademia Siatkówki”

 

3.000,00 zł

 

21.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko- Pomorski

Harcerska Akademia Kajakowa

2.000,00 zł

 

22.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko- Pomorski

Szachowa Akademia Harcerska

1.000,00 zł

 

23.

Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki

Szkolenie dzieci i młodzieży z inowrocławskich szkół w zakresie koszykówki

15.000,00 zł

 

24.

Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki

Szkolenie zawodników oraz popularyzacja kultury fizycznej i koszykówki na terenie Inowrocławia poprzez uczestnictwo w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn PZKosz

10.000,00 zł

 

25.

Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”

Koszykarskie szkolenie dzieci i młodzieży z inowrocławskich szkół w przez zorganizowanie zajęć treningowych, czterech ogólnopolskich turniejów i udział w rozgrywkach wojewódzkich

18.000,00 zł

 

26.

Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”

Szkolenie utalentowanej młodzieży w ramach projektu Inowrocławska  Akademia Koszykówki

8.000,00 zł

 

27.

Stowarzyszenie Noteć 2020

Popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców Miasta Inowrocław przez szkolenie młodzieży

4.000,00 zł

28.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Inowrocławia w roku 2021 wśród dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej wraz z udziałem zespołów juniorów oraz seniorów SPRP Damy Radę Inowrocław w halowych rozgrywkach ligowych, kontrolnych oraz w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

 

14.000,00 zł

 

29.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę”

Udział zespołu BHT Damy Radę Inowrocław w Mistrzostwach  Polski i Pucharze Polski w Piłce Ręcznej Plażowej w sezonie 2021 oraz organizacja Turnieju Eliminacyjnego Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej w Inowrocławiu wraz z rozgrywkami młodzieżowymi i pokazowymi dla dzieci

14.800,00 zł

 

30.

Mątewki Klub Piłkarski „Noteć” Inowrocław

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

43.250,00 zł

 

31.

Akademia Piłkarska „Mały Piłkarz”

Cykl szkoleń piłkarskich w celu umacniania sportu w systemie wartości indywidualnych i społecznych i turniejów piłkarskich dla dzieci przedszkoli i szkół podstawowych. Wszechstronne szkolenie dzieci i młodzieży.

8.200,00 zł

 

32.

Akademia Piłkarska „Błękitni Inowrocław”

Piłka nożna jako styl życia w czasach pandemii – szkolenie dzieci i młodzieży

23.100,00 zł

 33.

Akademia Piłkarska „Błękitni Inowrocław”

Boccia jako styl życia w czasie pandemii

1.000,00 zł

34.

Inowrocławski Kobiecy Klub Piłkarski „NOTEĆ”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

3.900,00 zł

 

35.

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Miasta Inowrocławia

2.600,00 zł

 

36.

Fundacja Piotra Reissa

Igrzyska Przedszkolaków- turniej dla najmłodszych

 

1.000,00 zł

 

37.

Klub Sportowy ”CUIAVIA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez piłkę nożną

82.200,00 zł

 

38.

Klub Sportowy ”CUIAVIA”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez boks

 

8.000,00 zł

 

39.

Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Noteć”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w  roku 2020

 

28.000,00 zł

40.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

XIX Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

7.000,00 zł

 41.

Fundacja Ekspert-Kujawy

Roztańczony senior IV edycja! Aktywność fizyczna w wieku senioralnym

1.600,00 zł

 42.

Fundacja Ekspert-Kujawy

FIT -CAMP Senior

1.700,00 zł

 43.

Yacht Klub Polski Inowrocław

Regaty „Kujawsko – Pałucka Operacja Żagiel 2021”

7.000,00 zł

44.

Miejski Klub Sportowy

Rozpowszechnianie i propagowanie na terenie miasta Inowrocławia wśród dzieci i młodzieży lekkiej atletyki poprzez szeroko pojęty system szkoleniowy (treningi, obóz sportowy, zawody)

39.000,00 zł

45.

Automobilklub Inowrocławski

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5.000,00 zł

46.

Automobilklub Inowrocławski

Turystyczny Rajd Samochodowy „Inowrocławska Majówka”

3.000,00 zł

47.

 Riders Club

XVI Zlot Motocyklowy „Na Soli”

12.000,00 zł

48.

Aeroklub Kujawski

Szkolenie teoretyczne i praktyczne do licencji pilota szybowcowego, samolotowego oraz uprawnień wykorzystywanych lotnictwie sportowym.

17.000,00 zł

49.

Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Inowrocławiu

Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych

20.000,00 zł

50.

Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Inowrocławiu

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla młodzieży oraz osób starszych z terenu Inowrocławia i powiatu w ramach inowrocławskiego krzewienia szermierki historycznej

 

2.000,00 zł

51.

Stowarzyszenie Archery Club Munin

Łucznictwo- od sztuki walki do sportu. Nauka i propagowanie łucznictwa w kontekście historycznymi sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2.000,00 zł

52.

Stowarzyszenie Archery Club Munin

II Ogólnopolski Turniej Łuczniczy o Puchar Miasta Inowrocławia

2.000,00 zł

53.

Stowarzyszenie zwykłe „INO-POOL”

Rozwój i popularyzacja gry w bilard

5.000,00 zł

Razem

 

546.750,00 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 13-06-2021
Dziś imieniny
Antoniego, Gracji, Lucjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: