Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku pn. "Taksówka dla seniorów".
Piątek,     18 / 12 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku pn. "Taksówka dla seniorów"

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie zadania wynosi 100.000 zł

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego należy przesłać pocztą na   adres:

Urząd Miasta Inowrocławia, aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście
(skrzynka podawcza znajdująca się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia)
w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie
do 8 stycznia 2021 r. do godz. 15:30 z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – Taksówka dla seniorów – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Datą złożenia oferty jest data dostarczenia do skrzynki podawczej (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Wyniki otwartego konkursu ofert na poweirzenie zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r. pn. "Taksówka dla seniorów".

Lp.

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w 2021 r.

1.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

 „Taksówka dla seniorów”

100.000,00 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 13-06-2021
Dziś imieniny
Antoniego, Gracji, Lucjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: