Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w 2021 r.
Piątek,     18 / 12 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Osiedla Piastowskiego.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na powierzenie zadania wynosi 68.000 zł.

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na   adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w skrzynce podawczej, znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia  w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2021 r. włącznie z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – pomoc społeczna „ Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej” – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

Lp.

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w 2021 r.

1.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej ”Niezapominajka” w 2021 r.

68.000 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 13-06-2021
Dziś imieniny
Antoniego, Gracji, Lucjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: