Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu "Banku żywności" W 2021 r.
Piątek,     18 / 12 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu "Banku żywności" w 2021

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie zadania wynosi 60.000 zł

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na   adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w skrzynce podawczej, znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia  w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2021 r. włącznie z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – pomoc społeczna „bank żywności” – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu "Banku żywności".

Lp.

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w 2021 r.

1.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie

 „Dziel się pomocą z innymi-Bank żywności TPBA”

60.000 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Sobota, 17-04-2021
Dziś imieniny
Anicety, Klary, Rudolfina
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: