Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021r.
Piątek,     18 / 12 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie zadania wynosi 285.000 zł,
z czego 185.000 zł przeznacza się na zadania w zakresie pomocy społecznej, a 100.000 zł na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na   adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2021 r. z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Wtorek, 19-01-2021
Dziś imieniny
Erwiny, Henryka, Mariusza
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: