Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021r.
Piątek,     18 / 12 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie zadania wynosi 285.000 zł,
z czego 185.000 zł przeznacza się na zadania w zakresie pomocy społecznej, a 100.000 zł na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na   adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2021 r. z adnotacją: Konkurs Ofert 2021 – ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wyniki konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

                                                         Ochrona i promocja zdrowia

 

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych dotacji w zł

1.

Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu

Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo-kontynuacja

14 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

Akcja profilaktyczna Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu

6 000,00 zł

3.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie

Pomoc materialna oraz edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu

7 500,00 zł

4.

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych

Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu

7 500,00 zł

5.

Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów

Prowadzenie Klubu Abstynenta w Inowrocławiu-pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej

20 000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” w Inowrocławiu

Twoja szansa – wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zmagających się ze skutkami pandemii

3 250,00 zł

7.

Fundacja Ekspert – Kujawy

Warsztaty psychologiczne  -  Nic nie muszę, wszystko mogę

2 080,00 zł

8.

Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło Powiatowe w Inowrocławiu
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego – rehabilitacja społeczna – kultura – sport – turystyka

7 500,00 zł

9.

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Inowrocławiu Z Polskim Czerwonym Krzyżem – od potrzeb do działania

18 000,00 zł

10.

Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”

Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi

4 500,00 zł

11.

Fundacja Uzdrowiska Solanki Pro Zdrowie

Zdrowie POST COVID – wsparcie terapeutyczne dla osób po przebytym zakażeniu COVID -19

6 000,00 zł

 

Razem

                 96 330,00 zł

                                                                   Sprawy społeczne

 

Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego

Wysokość

przyznanych

dotacji w zł.

1.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Inowrocławskie

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ogrzewalni i jadłodajni przez TPBA Koło Inowrocławskie

 

175 800,00 zł

2.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejski               w Inowrocławiu

Przewóz  transportem żywności współfinansowanej ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym

 

 

9 200,00 zł

 

  Razem

185 000,00 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
InowrocławNaDowóz
Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
Niedziela, 13-06-2021
Dziś imieniny
Antoniego, Gracji, Lucjana
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: