Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Zaprojektowane i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica oraz łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską
Środa,     23 / 03 / 2016

Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej oraz przebudową ul. Staropoznańskiej (od ul. Gwarków do ul. Stanisława Staszica)

Podstawowym celem realizacji tego zadania jest poprawa przepustowości miejskiej sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Powstała droga ma komunikować największe w Inowrocławiu osiedle Rąbin z centrum miasta.

Inwestycja polegała na wybudowaniu czteropasmowej, dwujezdniowej drogi od al. Niepodległości do ul. Staropoznańskiej oraz przebudowie ulicy Staropoznańskiej od ul. Gwarków do ul. Stanisława Staszica. Dodatkowo, na terenach obecnych ogrodów działkowych, wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy. Umożliwi to przejście i przejazd rowerem od al. Niepodległości do ul. Poznańskiej. Oprócz skomunikowania dwóch osiedli zapewni on dojazd również do Rodzinnych Ogrodów Działkowych, kortów tenisowych, ścieżka rowerowa umożliwi przejazd z os. Piastowskiego do centrum handlowego. Co również istotne, łącznik stworzył możliwość inwestowania na terenie przyległym do pobliskiego marketu, na działce o powierzchni 1,7 ha pomiędzy ul. Staropoznańską a al. Niepodległości.

Pierwotnie projekt zakładał powstanie bezpośredniej drogi łączącej ul. Wojska Polskiego ze skrzyżowaniem ulic: Stanisława Staszica, Górniczej i Poznańskiej - jednak GDDKiA z powodu braku środków finansowych odmówiła realizacji przebudowy skrzyżowania tych ulic.

28 maja 2014 r. ogłoszono przetarg na budowę łącznika.

21 sierpnia 2014 r. symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod budowę łącznika. Tego dnia Miasto oficjalnie przekazało plac budowy firmie „Drogi i Mosty", która wybuduje nową drogę. 

29 maja 2015 r. nastąpił odbiór prac inwestycyjnych. Po uzyskaniu wszystkich decyzji i uzgodnień droga zostanie udostępniona dla ruchu.

26 czerwca 2015 r. łącznik został otwarty dla kierowców.




Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ukl. Metalowców z ul. Toruńską

Celem zadania jest poprawienie przepustowości miejskiej sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Wybudowana droga komunikuje największą strefę gospodarczą miasta z wylotami do najważniejszych miast województwa.

Łącznik ul. Metalowców z ul. Toruńską przejmie znaczną część ruchu tranzytowego z kierunku Bydgoszczy i Żnina w stronę Torunia. Takie rozwiązanie komunikacyjne pozwoli zminimalizować obciążenie ruchem w tej części miasta do czasu wybudowania obwodnicy Inowrocławia. Poprawa przepustowości dróg jest warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego miasta, w szczególności na terenie, który ma szansę być przeznaczony do lokalizacji nowych przedsiębiorstw.

W środę, 31 sierpnia 2011 r. uroczyście otwarto łącznik ulic Metalowców i Toruńskiej. Symbolicznego przecięcia wstęgi u zbiegu ulic: Karola Marcinkowskiego i Metalowców dokonał Kierownik Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Rafał Szczerkowski, Prezydent Ryszard Brejza i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski.


Łącznik jest jedną z najdłuższych nowo wybudowanych ulic przez Miasto w ostatnich latach. Ma długość ok. 1,2 km (dokładnie: 1.266,55 m). Kosztował 3 501 640,66 zł, z tego 50 proc. pozyskano z Unii Europejskiej, tj. kwotę 1 679 754,53 zł.

Inwestycja ta jest ważnym rozwiązaniem drogowym dla Inowrocławia. - Dzięki budowie łącznika duża część aut przejeżdżających tranzytowo przez Inowrocław ominie teraz centrum Inowrocławia korzystając z tej małej obwodnicy. Odciążone zostanie z nadmiernego ruchu komunikacyjnego śródmieście, zwłaszcza ul. bpa Antoniego Laubitza i Dworcowa. Kierowcy jadący z Torunia do Bydgoszczy czy Żnina oraz w kierunku odwrotnym nie będą już kierować się w stronę centrum - mówi Prezydent Ryszard Brejza. Korzyścią budowy łącznika jest także stworzenie możliwości dojazdu do nowych działek inwestycyjnych, zarówno na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Karola Marcinkowskiego, jak i wzdłuż nowej drogi. Działki te będzie można zakupić lub wydzierżawić pod działalność gospodarczą, co wiąże się z nowymi miejscami pracy. Usprawniony zostanie dojazd do licznych w tej części miasta zakładów pracy oraz wielu w tej okolicy miejsc użyteczności publicznej, takich jak stadion, targowisko staromiejskie czy cmentarze.

Ulice łącznika posiadają nową nawierzchnię, wzdłuż biegną chodniki i ścieżki rowerowe. Pracami objęto skrzyżowania z drogami powiatowymi oraz zjazdy. Teren odwodniono, wykonano kanalizację deszczową. Zamontowano oświetlenie drogowe. Łącznik kończy się na wysokości ogrodów działkowych przy ul. Toruńskiej (włączenie do drogi krajowej nr 15).

- - - - -

Uchwałą Nr 82/1413/09 z dnia 5 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla kolejnych projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, w tym dla projektu:

RPKP.01.01.00-04-044/09 pod nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską

Koszty kwalifikowane: 9 291 191,35 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 3 445 559,83 zł

Dofinansowane z EFRR: 62,92 % kosztów kwalifikowanych - 5 845 631,52 zł

Termin realizacji: 2009 - 2015

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Czwartek, 04-03-2021
Dziś imieniny
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: