Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia
Środa,     23 / 03 / 2016

Głównym celem projektu jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna centrum Miasta Inowrocławia. W ramach zadania podjęte zostały działania zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego, zapewnienia ładu przestrzennego oraz wysokich walorów estetycznych i funkcjonalnych, które poprawiły wizerunek Inowrocławia w oczach inwestorów, turystów, kuracjuszy i mieszkańców. Podjęte działania zmierzały również do wyeksponowania ciekawych fragmentów miasta, wykreowania tzw. serca miasta, nadania centrum nowej roli jako miejsca organizowania imprez kulturalnych czy happeningów.

Rewitalizacja miasta Inowrocławia opierać się miała m.in. na wykorzystaniu wartości kulturowych, które spowodować miały wzrost ruchu turystycznego. W ujęciu długofalowym, w powiązaniu z realizacją komplementarnych zadań inwestycyjnych można oczekiwać ożywienia gospodarczego zarówno na obszarze położonym najbliżej planowanej inwestycji, jak i w całym mieście. Nadanie nowej, aktywnej roli dla rynku miejskiego wraz z działaniami, które służyć będą powstaniu nowych oraz utrzymaniu dotychczasowych miejsc pracy w poddanych renowacji kamienicach, stanowić będzie istotny impuls rozwojowy dla rynku lokalnego oraz ponadlokalnego poprzez ożywienie społeczne i gospodarcze ważnego w regionie miasta uzdrowiskowego.

Uroczyste zakończenie prac rewitalizacyjnych w centrum miasta odbyło się 20 kwietnia 2011 r.

Realizowane projekty:

1. Centrum Sztuki - adaptacja kamienicy w centrum Miasta

Projekt obejmował kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22. Budynek został przystosowany na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK). W oficynie bocznej przeprowadzono adaptację parteru na ekspozycję archeologiczną. Na pierwszym piętrze powstała sala terapeutyczna, natomiast na wyższych kondygnacjach znajdują się sale do zajęć plastycznych itp.

 

Koszty kwalifikowane: 2 606 403,08 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanej: 781 920,93 zł

Dofinansowanie z EFRR: 70% kosztów kwalifikowanych - 1 824 482,15 zł.

Termin realizacji: 2008 - 2011

2. Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu

Przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń po Muzeum im. Jana Kasprowicza i remont budynku Teatru Miejskiego na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury (byłego IDK). Powstała wystawa nawiązująca do klimatu kopalni soli i specyfiki Inowrocławia „Miasta na Soli" oraz Instytut Prymasa Józefa Glempa i sala wystawowa.

 

 

Koszty kwalifikowane: 2 975 393,54 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanej: 892 618,07 zł

Dofinansowanie z EFRR: 70% kosztów kwalifikowanych - 2 082 775,47 zł.

Termin realizacji: 2008 - 2011

3. Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na płycie Rynku, Placu Klasztornym, Skwerze Leona Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia. Projekt zakładał również przebudowę ulic: Wałowej, Św. Ducha, Królowej Jadwigi, Jana Kilińskiego.

   

  

    

Koszty kwalifikowane: 10 890 428,38 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanej: 3 267 128,52 zł

Dofinansowanie z EFRR: 70% kosztów kwalifikowanych - 7 623 299,86 zł.

Termin realizacji: 2007 - 2012

4. Integracja zawodowa i społeczna mieszkańców

W pomieszczeniach zajmowanych niegdyś przez Powiatowy Urząd Pracy, przekazanych Miastu, powstały tymczasowe pomieszczenia lokalowe dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz został utworzony Klub Integracji Społecznej.

Koszty kwalifikowane: 2 908 009,11 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanej: 872 402,74 zł

Dofinansowanie z EFRR: 70% kosztów kwalifikowanych - 2 035 606,37 zł.

Termin realizacji: 2009 - 2011

5. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Projekt zakładał utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ulicy Św. Ducha 90, w którym prowadzone są działania na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo. Osoby te mają mozliwość uzyskania pomocy w załatwianiu spraw życia codziennego oraz aktywnego spędzania czasu. W ramach terapii zajęciowej stosowane są indywidualne techniki pomocy. Przebudowane zostały także ulice w sąsiedztwie budynku objętego projektem.

 

www.sdsinowroclaw.lo.pl

Koszty kwalifikowane: 2 427 017,08 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 728 105,13 zł

Dofinansowanie z EFRR: 70%  kosztów kwalifikowanych - 1 698 911,95 zł.

Termin realizacji: 2007 - 2011

6. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport na Osiedlu Błonie w Inowrocławiu

Projekt zakładał budowę placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, modernizację boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 16 wraz z przebudową drogi dojazdowej do szkoły.

 

Koszty kwalifikowane: 1 015 967,47 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 304 790,24 zł

Dofinansowanie z EFRR: 70% kosztów kwalifikowanych - 711 177,23 zł.

Termin realizacji: 2009 - 2011

7. Poprawa systemu bezpieczeństwa osób mieszkających przy ul. Pakoskiej i ul. Magazynowej

Projekt obejmował montaż kamery, budowę oświetlenia w ciągu ul. Pakoskiej wraz z wykonaniem oświetlenia na kładce pakoskiej, stworzenie małego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców.

Koszty kwalifikowane: 229 314,43 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 68 794,33 zł

Dofinansowanie z EFRR: 70% kosztów kwalifikowanych - 160 520,10 zł.

Termin realizacji: 2008 - 2011

8. Uciepłownienie centrum miasta Inowrocławia

Inwestycja polegała na montażu ciepłociągu, rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz przebudowie i naprawie nawierzchni ulic. Dzięki realizacji projektu do powstałej sieci ciepłowniczej można było dołączyć pobliskie kamienice.

 

Koszty kwalifikowane: 1 797 173,53 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 564 132,77 zł

Dofinansowanie z EFRR: 68,61% kosztów kwalifikowanych - 1 233 026,59 zł.

Termin realizacji: 2009 - 2012Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013fot. Monika Dąbrowska, Beata Zarzycka, Dariusz Bednarek, Jacek Orzechowski, ŚDS

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Czwartek, 04-03-2021
Dziś imieniny
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: