Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Inowrocławski Obszar Gospodarczy
Środa,     23 / 03 / 2016

Uroczyste spotkanie poświęcone zakończeniu unijnego projektu pn. Inowrocławski Obszar Gospodarczy odbyło się w środę, 7 grudnia 2011 r. przy ul. Pakoskiej (jedna ze stref). Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza i Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski.

Głównym celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia na terenia Miasta Inowrocławia poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Podział miasta na strefy uzdrowiskowe warunkuje rozwijanie działalności gospodarczej i wpływa na jej charakter, stąd też nie jest możliwe wykształcenie jednej dużej strefy gospodarczej a jedynie utrzymanie rozgraniczenia na kilka obszarów.  

Projekt zakładał uzbrojenie terenów pod inwestycje (modernizacje dróg, budowa oświetlenia, infrastruktura teletechniczna, wodno-kanalizacyjna), w wyniku czego powstały trzy strefy gospodarcze zlokalizowane w różnych częściach miasta. Tereny zostały przygotowane w sposób umożliwiający sprawne rozpoczęcie działalności gospodarczej przez prywatnych inwestorów. Przygotowanie stref gospodarczych wraz z rozwojem działalności gospodarczej na tych obszarach będzie czynnikiem wzrostu na lokalnym rynku gospodarczym. Naturalną konsekwencją będzie powstanie nowych miejsc pracy, co ma szansę wpłynąć na zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz planowane zwiększenie poziomu dochodów przypadających na jednego mieszkańca. W realizacji zadania zostały wykorzystane atuty miasta, takie jak, centralne położenie geograficzne, dające miastu naturalne predyspozycje do rozwoju – szczególnie gospodarki, obsługi systemów transportowych oraz usług turystyczno-wypoczynkowych; rosnący udział w gospodarce narodowej inowrocławskich przedsiębiorstw z branży poligraficznej, chemicznej, szklarskiej oraz mechanicznej; niskie koszty utrzymania i pracy.

Strefa Zachodnia - w obrębie ul. Pakoskiej i Kruczej (pomiędzy Pakoską a torami stacji PKP Inowrocław), powierzchnia ok. 8 ha, została uzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną oraz w kanalizację deszczową, zbudowana została droga wewnętrzna asfaltowa wraz z chodnikami z kostki brukowej i oświetleniem,

Strefa Południowa - w obrębie ul. Deszczowej (pomiędzy ul. Popowicką i Bagienną), powierzchnia - ok. 4 ha, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dobudowana została sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie,

Strefa Północna - w obrębie ul. Szosa Bydgoska i Równinnej, Karola Marcinkowskiego i Towarowej, powierzchnia - ok. 23 ha, zbudowana została sieć wodno-kanalizacyjna oraz kanalizacja deszczowa, dodatkowo powstły drogi dojazdowe i wewnętrzne, strefa jest przedzielona linią kolejową Inowrocław-Bydgoszcz.

Inwestycja uzyskała 60% dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

koszty kwalifikowane: 15 094 845,85 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych : 6 037 938,34 zł

Dofinansowanie z EFRR: 60% kosztów kwalifikowanych: 9 056 907,51 zł.

Termin realizacji: 2007 r. - 2011 r.

We wrześniu 2013 r. Miasto sprzedało 3 działki wchodzące w skład Strefy Zachodniej IOG przy ul. Kruczej o łącznej powierzchni 2,175 ha (nr 2/27 - 0,7250 ha, 2/28 - 0,7250 ha, 2/29 - 0,7255 ha) za cenę 1,374 miliona złotych. Zakupiła je miejscowa firma Zakład Tworzyw Sztucznych POLI zajmująca się produkcją tworzyw sztucznych, która na zakupionych działkach wybuduje halę produkcyjno-magazynową wraz z budynkiem biurowym. Produkować tu będzie opakowania z tworzyw sztucznych. Inwestycja pochłonie ok. 8 milionów złotych. Inwestor zobowiązał się do prowadzenia działalności na terenie IOG przez minimum 5 lat od zawarcia aktu notarialnego.

27 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję Zakładu Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławskim Obszarze Gospodarczym.

W lutym 2014 r. Miasto sprzedało nieruchomość przy ulicy Równinnej (działka nr 28/33 - Strefa Północna IOG) o powierzchni 0,1001 ha. Nabywca - Hurtownia Materiałów Budowlanych KOMPLEX z Inowrocławia wybuduje na niej magazyn składu budowlanego, wykonana ogrodzenie i utwardzi teren w terminie do końca 2014 r. Nieruchomość została sprzedana a kwotę 49 000 złotych. .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Czwartek, 04-03-2021
Dziś imieniny
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: