Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Projekt Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Inowrocławia
Poniedziałek,     30 / 03 / 2020

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane tematyką dokumentu mogą zapoznać się z jego treścią:

  • w Urzędzie Miasta Inowrocławia, w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli, w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia w zakładce Ogłoszenia Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich.

Uwagi i wnioski do „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” można składać w terminie od 27 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.:

  • w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Inowrocławia – al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław, z dopiskiem: „Strategia Rozwoju Elektromobilności”,
  • osobiście (ustnie do protokołu) w Urzędzie Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Inwestorów, al. Ratuszowa 33, 88-100 Inowrocław w godzinach pracy urzędu,
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

W przypadku dodatkowych pytań mogą się Państwo kontaktować z wykonawcą opracowania- firmą ATMOTERM S.A. - tel. 734 413 684.

Przygotowanie opracowania zostanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 19-09-2020
Dziś imieniny
Januarego, Konstancji, Leopolda
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: