Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) - etap I, II i III
Wtorek,     22 / 03 / 2016

Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej miasta Inowrocławia poprzez wzbogacenie oferty usług turystyczno-uzdrowiskowych, poprawę ich jakości, rozwój nowych oraz rozwój infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej.

Tradycje uzdrowiskowe miasta sięgają 1875 r., kiedy założone zostały Solanki Inowrocławskie. Uzdrowiskowy charakter Inowrocławia przesądza jednoznacznie o jego priorytetach rozwojowych. Uzdrowisko wraz z parkiem zdrojowym o powierzchni ponad 80 ha stanowi odrębną dzielnicę zlokalizowaną w północno-zachodniej części miasta o korzystnym bioklimacie. Park Solankowy stanowi 16 % terenów zielonych w mieście. Zlokalizowane są w nim wszystkie obiekty sanatoryjne, muszla koncertowa oraz tężnia – piękne inhalatorium, przyciągające kuracjuszy walorami leczniczymi i oryginalnością konstrukcji, a także nowopowstałe - pijalnia wód - palmiarnia "Inowrocławianka" i sezonowy basen solankowy. Działania miasta skierowane są na zwiększenie atrakcyjności Inowrocławia jako miasta uzdrowiskowego, szczególnie biorąc pod uwagę mieszkańców, kuracjuszy oraz licznie odwiedzających turystów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W celu zwiększenia znaczenia Uzdrowiska Inowrocław w skali regionu i kraju należało zadbać o rozbudowę infrastruktury okołouzdrowiskowej oraz nadanie jej konkurencyjnego znaczenia w stosunku do innych miast uzdrowiskowych. Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych - rozbudowę parku wraz z budową obiektu, w którym znajduje się pijalnia wód z palmiarnią, rewitalizację dotychczasowych terenów parkowych oraz budowę solankowego basenu rekreacyjnego.

I etap inwestycji, który został zakończony 31 maja 2010 r. , zgodnie z umową o dofinansowanie obejmował:

 1. Modernizację alejek parkowych z korektą ich przebiegu - powiększenie do 25m szerokości placu przed muszlą koncertową i położenie dwóch rodzajów nawierzchni, o łącznej powierzchni 13 558 m2.
 2. Korektę oświetlenia projektowanych alejek z wymianą latarni (demontaż istniejących opraw oświetleniowych 32 szt.) - zainstalowano 44 szt. pojedynczych i 4 szt. latarń łukowych z częściową wymianą odcinków linii kablowych.
 3. Odwodnienie nawierzchni parkowych - odwodnienie większości alejek i placów odbywa się powierzchniowo w zieleńce. Jedynie na placu przed muszlą skorygowano lokalizację dwóch studzienek deszczowych, przy muszli zaś, w rejonie fontanny, przewidziano dwa nowe wpusty deszczowe. Studzienki zostały podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 4. Przyłącze wodociągowe obsługujące szalety publiczne i automatyczne nawadnianie dywanów kwiatowych w parku solankowym - wybudowano przyłącze wodociągowe o długości 112,00m od wodociągu miejskiego zlokalizowanego w ulicy Wilkońskiego do szaletów publicznych oraz zainstalowano automatyczne nawadnianie dywanów kwiatowych, w którym wykorzystano dwa systemy nawadniania: system nawadniania kropelkowego i system zraszaczy wynurzanych.
 5. Budowę fontanny (m.in. zmieniono lokalizację fontanny, rozebrano starą i wybudowano nową - powrót do historycznej lokalizacji).
 6. Projekt gospodarki z istniejącym zadrzewieniem i projekt zieleni - przywrócono tzw. salon ogrodowy w centralnej części parku, założono kwietniki dywanowe o historycznych wzorach. Projekt zieleni nawiązuje do XIX-wiecznego charakteru parku poprzez wprowadzenie kwietników dywanowych na osi głównej założenia. Zaprojektowano dwie zmiany obsadzeń kwiatowych: wiosenną i letnią.
 7. Detale fragmentów architektonicznych - zainstalowanie nowych i modernizacja istniejących detali fragmentów architektonicznych (remont pergoli i murków terenowych, ławki oraz kosze na śmieci).
 8. Rozbudowę Parku Solankowego - poszerzenie granic Parku Solankowego o tereny: 18.000 m² odzyskane od Przedsiębiorstwa Budowy i Pielęgnacji Zieleni Sp. z o.o. Obszar ten został zagospodarowany na tereny parkowe wraz z aranżacją małej architektury o nazwie „Ogrody Papieskie" na cześć Honorowego Obywatela Miasta Jana Pawła II. Projekt przypomina Ogrody Watykańskie oraz ogrody w Castel Gandolfo.
 9. Przebudowę zaplecza socjalno-magazynowego - przeprowadzono rozbudowę zaplecza socjalno-magazynowego o pomieszczenia sanitarne na terenie uzdrowiska. Nowo wybudowane toalety, mieszczące się w pomieszczeniach zaplecza socjalno-magazynowego zostały przystosowane pod względem wymogów dla osób niepełnosprawnych, (odpowiednia szerokość drzwi, podjazd, uchwyty, przybory toaletowe). Toalety w zapleczu socjalno-magazynowym udostępniane są nieodpłatnie.

   

 

Koszt I etapu projektu Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) to:

Koszty kwalifikowane: 5 842 206,73 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 2 338 930,97 zł

Koszt dofinansowania z EFRR - 60 % kosztów kwalifikowanych: 3 503 275,76 zł

       Termin realizacji: 2008-2010

II etap projektu rewitalizacji Parku Solankowego obejmuje następujące zadania:

 1. Rozbudowa Parku Solankowego - zakupione i przejęte tereny znajdują się na południe od Tężni i na zachód od istniejącego Parku Solankowego, na gruntach obejmujących poszerzenie Parku o tereny: ok. 10 ha będących własnością gminy miasta Inowrocławia, ok. 13 ha pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych i ok. 7 ha zakupionych od prywatnych właścicieli. Na obszarze ok. 30 ha wykonano tereny parkowe wraz z aranżacją małej architektury, oczko wodne (o pow. 7566 m²) o łatwo dostępnych brzegach, otoczone polanami, które służyć mają do plażowania i piknikowania. Powstałe alejki z oświetleniem, wykonywane są z kostki betonowej. Powstała ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 m umożliwiająca rekreację czynną. Wyposażenie projektowanych alejek stanowią ławki oraz kosze z przykryciem. Ponadto w zakres przedsięwzięcia weszła budowa obiektu, w którym znajduje się: pijalna wód mineralnych, ogród zimowy - palmiarnia oraz skansen - Chata Kujawska. Budynek Pijalni Wód - Palmiarni "Inowrocławianka", zlokalizowany jest na nowo zagospodarowanych działkach w północno-wschodniej części przy ulicy Rąbińskiej. Obiekt ma charakter ogólnodostępny. Strona internetowa Pijalni www.inowroclawianka.com.pl
 2. Rewitalizacja Parku Solankowego - obejmuje teren Parku w granicach historycznych o powierzchni ok. 32,5 ha, polegała na modernizacji pozostałych alejek parkowych, małej architektury, remontu i modernizacji budynku szaletu w Parku Solankowym.
  W ramach rewitalizacji został również przeprowadzony remont tężni solankowej. Remont wykonywany był segmentowo, w zakres prac naprawczych elementów żelbetowych tężni wchodziły: naprawa żelbetowych tac ociekowych, naprawa żelbetowych filarów - podpór betonowych, naprawa dylatacji, wywóz i utylizacja materiału z frezowania powierzchni. Prace zakończono w grudniu 2009 r.
  W ramach projektu zostało wykonane oświetlenie tężni solankowej. Oświetlenie zostało umiejscowione po wewnętrznej i zewnętrznej części tężni, tak aby oświetlało całą ich wysokość oraz dwie wieże (oświetlenie składa się z reflektorów kolorowych i zmiennych). Prace zakończono w grudniu 2009 r.
  W celu wystawienniczym zostało zakupionych 10 palm, które będą wystawiane w porze leniej w parku, a w innych okresach w palmiarni.
 3. Przebudowa kompleksu basenowo-hotelowego - w ramach projektu powstał sezonowy basen rekreacyny "Inowrocławska Terma". Obiekt podzielony jest na część wewnętrzną i zewnętrzną. W części zewnętrznej termy wydzielono strefę dla małych dzieci o głębokości 30 cm z atrakcjami oraz basen rekreacyjny o głębokości 110 do 160 cm z 2 torami szer. 3 m i długości 9 m. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi 176 m². Terma wyposażony jest w takie atrakcje wodne jak hydromasaż, ławka do hydromasażu, gejzer, armatka, kaskada, przeciwprąd, grzybek, zjeżdżalnia dla małych dzieci, sztuczna rzeka, które dodatkowo wspomagają lecznicze działanie wody solankowej. Po zmroku, pobyt na basenie umila oświetlenie ledowe. Basen został wyposażony w rozsuwany dach, który umożliwi korzystanie z obiektu podczas mniej korzystnych warunków pogodowych. Jest także w pełni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Obok termy powstały 2 boiska do streetbala, boisko do siatkówki plażowej, dwa tory kręgielni zabawowej oraz parking na 10 samochodów.

Koszt II etapu projektu Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) to:

Koszty kwalifikowane: 26 000 455,52 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowalnych: 8 678 798,79 zł

Koszt dofinansowania z EFRR - 66,62 % kosztów kwalifikowanych: 17 321 656,73 zł

Termin realizacji: 2008 - 2013

III etap projektu Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)

W dniu 20 listopada 2012 r. została podpisania umowa na dofinansowanie zadania Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) - etap III.

Koszty kwalifikowane: 3 151 634,90 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 1 260 653,96 zł

Koszt dofinansowania z EFRR: 60% kosztów kwalifikowanych - 1 890 980,94 zł

Termin realizacji: 2011 - 2014

Zadania wykonane:

 1. Oświetlenie figury pawia.
 2. Remont muszli koncertowej.
 3. Opracowanie projektu remontu mostku na stawie przy tężni.
 4. Remont mostku przy tężni.
 5. Tablice pamiątkowe w alei dębów.
 6. Iluminacje zimowe.
 7. Nasadzenia w Ogrodach Zapachowych.
 8. Figurka wiewiórki.
 9. Infokioski.
 10. Miejsce do grillowania.
 11. Mostek na oczku wodnym w nowej części parku.
 12. Uzupełnienie oświetlenia w parku.
 13. Budowa i remont alejek parkowych w tym wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw i siłowni przy tężniach.
 14. Budowa altany w pobliżu ogrodów zapachowych.
 15. Remont nawierzchni teatru letniego z wymianą ławek na widowni.
 16. Wykonanie oświetlenia ledowego mostków.
 17. Oświetlenie w ogrodach zapachowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Czwartek, 04-03-2021
Dziś imieniny
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: