Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Kto głosuje, ten się liczy!
Program priorytetowy GEPARD II – transport niskoemisyjny
Czwartek,     23 / 01 / 2020

13 grudnia 2019 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia pn. Przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Inowroclawia. Opracowanie dokumentu zostanie całkowicie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Program ten daje możliwość samorządom na opracowanie strategii odpowiadającej na lokalne potrzeby.

Celem głównym Strategii jest wyznaczenie planu wdrażania elektromobilności poprzez wzbudzenie zainteresowania społecznego rozwojem elektromobilności, budowa infrastruktury umożliwiającej korzystanie z pojazdów o napędzie alternatywnym, wymiana taboru oraz floty pojazdów w administracji publicznej, czego rezultatem będzie poprawa warunków mobilności w Inowrocławiu oraz ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Przygotowanie dokumentu odbędzie się przy aktywnym udziale mieszkańców.

Efektem realizacji strategii będzie wzrost zainteresowania i wiedzy mieszkańców na temat elektromobilności, zwiększenie wykorzystania pojazdów pzyjaznych srodowisku w obrębie administracji oraz komunikacji publicznej, zachęcenie lokalnej spoleczności do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Strategię przygotowuje dla Miasta firma ATMOTERM S.A. z Opola, która wygrała postępowanie ogłoszone na platformie zakupowej.

Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 10 stycznia 2020 Prezydent Miasta Inowrocławia powołał Zespół ds. opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Inowrocławia.

Od 23 stycznia 2020 r. dostępna jest ankieta, dzięki której mieszkańcy mogą mieć swój udział w opracowywaniu Strategii.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Niedziela, 05-07-2020
Dziś imieniny
Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: