Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście Inowrocławiu
Wtorek,     22 / 03 / 2016

Projekt obejmuje zakup 2 autobusów elektrycznych i 10 autobusów z napędem hybrydowym na potrzeby transportu publicznego w mieście Inowrocławiu, wyposażonych w m.in.: w niską podłogę wraz z platformą do wjazdu wózka inwalidzkiego, elektroniczne tablice kierunkowe, system głosowej zapowiedzi przystanków, kasowniki elektroniczne na bilety papierowe oraz karty elektroniczne, system monitoringu przedziału pasażerskiego, co poprawi bezpieczeństwo podróży. Są w nich zainstalowane liczne udogodnienia dla pasażerów: klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, porty USB umożliwiające ładowanie przez pasażerów w czasie jazdy np. telefonów komórkowych, urządzenie umożliwiające dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi w autobusie. Nowe autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz systemu głosowego zapowiedzi przystanków zakupione autobusy są ponadto częściowo lub w pełni niskopodłogowe, co umożliwia korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym ruchowo, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu społecznemu.

Natomiast zakup i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego obejmuje m.in. montaż tablic informacyjnych na 10 przystankach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału komunikacji miejskiej w Inowrocławiu w obsłudze mieszkańców miasta, poprzez podniesienie jej jakości i efektywności funkcjonowania, umożliwiające ograniczenie szkodliwego wpływu transportu na środowisko naturalne oraz poprawę warunków życia ludności.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPOWKP 134/I/1.2/2014 dla Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Kwota kwalifikowana: 17 492 212,30 zł

Wkład własny kosztów kwalifikoweanych: 2 622 633,60 zł

Dofinansowanie z EFRR: 85 % kosztów kwalifikowanych- 14 861 590,36

Termin realizacji: 2014-2015

 

 

  • W październiku 2014 r. miasto ogłosiło przetarg na dostawę 2 autobusów elektrycznych i 10 autobusów z napędem hybrydowym (silnik spalinowy i elektryczny) na potrzeby transportu publicznego w mieście Inowrocławiu. Więcej informacji  tutaj
  • W marcu 2015 r. podpisano w Inowrocławiu umowy na zakup nowoczesnej floty miejskich autobusów - z przedstawicielami firmy Volvo, która dostarczy 10 autobusów z napędem hybrydowym i firmy Solaris, która dostarczy dwa pojazdy elektryczne. Więcej tutaj
  • 31 lipca 2015 r. rozstrzygnięto postępowanie przeprowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na montaż inteligentnego systemu transportowego w Inowrocławiu (tj. sprzedaż, dostarczenie i wdrożenie), a 5 sierpnia 2015 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą - R&G PLUS Sp. z o.o. z Mielca
  • 31 sierpnia 2015 r. autobusy wyjechały na inowrocławskie ulice. Szczegóły tutaj i tutaj

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Czwartek, 04-03-2021
Dziś imieniny
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
STACJA METEO INOWROCŁAW: