Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Kto głosuje, ten się liczy!
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Inowrocław - warsztaty
Czwartek,     21 / 11 / 2019

Urząd Miasta Inowrocławia oraz firma Arcadis pragną włączyć mieszkańców w proces opracowania tego dokumentu i zaprosić do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniu 23.10.2019 r. w godzinach od 11.00 do 14.00

Miejsce: Sala konferencyjna nr 227, Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Niepodległości 4.

W pierwszej części Warsztatów (godz. 11.00 – 11.45) zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczasowych prac nad projektem:

1. Stopień ekspozycji miasta na czynniki klimatyczne.

2. Prognozowane zmiany klimatu na podstawie analizowanych scenariuszy klimatycznych.

3. Ocena wrażliwości obszaru Miasta Inowrocławia w podziale na zidentyfikowane sektory.

4. Zdolność adaptacyjna miasta i ocena podatności miasta na zmiany klimatu.

5. Ocena ryzyka.

W drugiej części Warsztatów (godz. 12.00 – 14.00), wspólnie z mieszkańcami przedyskutujemy zaproponowane działania adaptacyjne i opcje adaptacji. Będzie to okazja do zgłaszania uwag, wniosków czy zmian zapisów do działań, które docelowo będą kształtować politykę Miasta w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Zapraszamy do udziału!

Prosimy o potwierdzenie udziału w Warsztatach do dnia 11.10.2019 r. na adres mailowy: lub


23 października 2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu odbyły się warsztaty dotyczące Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Inowrocław.

Celem warsztatów było z jednej strony przedstawienie uczestnikom wyników dotychczasowych prac nad Planem Adaptacji, a z drugiej określenie obszarów wrażliwych w mieście oraz omówienie działań adaptacyjnych wraz z budową opcji adaptacji.

Warsztaty otworzyła Pani Ewa Witkowska - Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocław, następnie przedstawiony został zespół ekspertów Arcadis, a na końcu każdy z uczestników warsztatów. W warsztatach wzięło udział łącznie 19 osób reprezentujących poniższe instytucje i jednostki:

 1. Urząd Miasta Inowrocławia – przedstawiciele łącznie 5 Wydziałów i Referatów
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 3. Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o.
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
 5. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
 8. Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA"              Sp. z o.o.
 9. Straż Miejska w Inowrocławiu
 10. CIECH Soda Polska S.A.

Warsztaty podzielone były na dwie części:

 • Warsztat 1 – Wyznaczenie obszarów wrażliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne;
 • Warsztat 2 – Konsultacja i przyporządkowanie zaproponowanych działań adaptacyjnych.

 

Zaproponowane wstępnie działania ukierunkowane są na wprowadzanie zmian na poziomach: planistycznym – mając na uwadze długotrwały i zrównoważony rozwój, który stanowi pierwsze i najistotniejsze ogniwo, edukacyjnym - mającym na celu kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków wśród mieszkańców, wdrożeniowym - uwzględniającym podejście ekosystemowe.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Inowrocław ma realizować poniższe cele adaptacyjne:

Cel 1 Podniesienie odporności Miasta Inowrocławia na długotrwałe okresy bezopadowe i susze.

Cel 2 Podniesienie odporności Miasta Inowrocławia na zjawiska termiczne: fale upałów i występowanie dni gorących i dni upalnych.

Cel 3 Podniesienie odporności Miasta Inowrocławia na zjawiska pluwialne: powodzie nagłe związane z gwałtownymi i intensywnymi opadami, w tym z burzami.

Cel 4 Podniesienie świadomości mieszkańców Miasta Inowrocławia na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.

Działania dedykowane Celowi 1 koncentrują się na spowolnieniu odpływu i zwiększeniu retencji wód opadowych, ochronie istniejących zasobów przyrodniczych, wzmocnieniu roli usług ekosystemów, dalszym rozwoju błękitno – zielonej infrastruktury - ciągłej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej.

Działania dedykowane Celowi 2 skupione są na odpowiednim planowaniu przestrzennym, uwzględniającym aspekt klimatyczny. Istotne jest więc objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenu całego miasta, unikając planowania jedynie dla niewielkich terenów.

Działania dedykowane Celowi 3 obejmują m. in. inwestycje służące spowolnieniu odpływu wód opadowych w Inowrocławiu. W tym celu zastosowane będą rozwiązania techniczne w postaci urządzeń mogących czasowo przetrzymywać lub spowalniać odpływ wód opadowych.

Działania dedykowane Celowi 4 nakierowane są na edukację oraz informowanie mieszkańców miasta o skutkach zjawisk meteorologicznych. Należy uwzględniać różnorodne zagadnienia środowiskowe i klimatyczne obejmujące m. in. kwestie zieleni i bioróżnorodności dla ochrony klimatu, krążenia wody w przyrodzie, źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ich ograniczania.

Wyniki warsztatów posłużą do zweryfikowania proponowanych działań adaptacyjnych oraz zbudowania ostatecznej wersji opcji adaptacji w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Inowrocław.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Piątek, 10-07-2020
Dziś imieniny
Filipa, Sylwany, Witalisa
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: