Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Konferencja "Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód"
Czwartek,     07 / 11 / 2019

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

i Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku.

mają zaszczyt zaprosić

na konferencję

"Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód".

19 LISTOPADA 2019 | godz. 10:00 – 16:00
Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Odział w Przysieku

Przysiek, Parkowa 1

87-134 Zławieś Wielka

Uprzejmie prosimy o rejestrację do 10 LISTOPADA 2019 roku.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie:
 http://www.fdpa.org.pl/przysiek

Konferencja „Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód” jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizowana debata ma za zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań UE, istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, szczególnie intensywnej hodowli zwierząt,  konieczne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, potrzebę podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami. Przestrzeganie spełnienia wymogów programu azotanowego jest elementem wzajemnej zgodności i podlega kontroli ARiMR oraz WIOŚ. 

Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrano woj. kujawsko-pomorskie, gdzie koncentruje się produkcja trzody chlewnej i drobiu. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników i przedsiębiorców związanych z hodowlą i chowem świń, oraz produkcją drobiarską. Szczególnie zależy nam na obecności doradców rolnych, oraz przedstawicieli związków i organizacji branżowych, na których spoczywa obowiązek przygotowania rolników do nowych wymogów, a którzy sami również wymagają przeszkolenia.

Konferencja z udziałem przedstawicieli MRiRW, MGMiŻŚ, ARiMR i WIOŚ będzie okazją do zaprezentowania obowiązujących  regulacji dot. redukcji azotanów pochodzenia rolniczego, oraz ograniczenia emisji amoniaku (zobowiązania dla rolnictwa wynikające z dyrektywy NEC i Konkluzji BAT), ale także dyskusji i próbą zidentyfikowania problemów po roku obowiązywania nowych przepisów. Spotkanie służyć będzie również identyfikacji i promocji innowacji w systemach żywienia i utrzymania świń i drobiu, oraz metod przechowywania i stosowania nawozów naturalnych, które  redukują oddziaływanie na środowisko naturalne i ograniczają zanieczyszczenia wód.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61

e-mail: , www.fdpa.org.pl

 www.facebook.com/Fundacja.FDPA

www.fdpa.org.pl/azot

Program konferencji

Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód

Budynek Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Przysiek, k. Torunia

ul. Parkowa 1

19 listopada 2019 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Wtorek, 21-01-2020
Dziś imieniny
Agnieszki, Jarosława, Nory
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: