Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Kto głosuje, ten się liczy!
Tunel łączący dworzec PKP z ul. Magazynową; parking przy ul. Magazynowej
Poniedziałek,     01 / 07 / 2019

Inwestycja przeprowadzana jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”. W zakres prac wchodzi wykonanie wszelkich niezbędnych projektów technicznych wraz z uzyskaniem warunków, uzgodnień i pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji. Zakres ten obejmuje nie tylko budowę przejścia podziemnego łączącego przejście istniejące z ul. Magazynową (o długości ok. 11m, o konstrukcji żelbetowej z ciągiem komunikacyjnym w postaci schodów trójbiegowych, z zadaszonym wejściem, posadzką wykończoną płytami granitowymi, ścianami wykończonymi płytkami dostosowanymi do istniejącego przejścia), ale również wykonanie parkingu na 117 miejsc, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Tunel wyposażony zostanie w oświetlenie oraz monitoring, a parking zostanie oświetlony za pomocą nowoczesnych opraw typu LED. Przy wejściu od strony ul. Magazynowej zostanie wybudowany dźwig osobowy dostosowany dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wykonawcą jest konsorcjum firm – POLWAR (lider) oraz Pracownia Projektowa MiD (partner). Koszt inwestycji to ponad 5 996 000 zł, z czego prawie 5 000 000 zł stanowi dofinansowanie. Planowany termin zakończenia budowy tunelu to druga połowa 2020 r.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 08.08.2019 r.

Stan na 1 lipca 2020 r.

Wewnątrz tunelu prowadzone są prace wykończeniowe. Ułożono glazurę ścienną oraz płyty granitowe na posadzce i schodach. Zamontowano wiatę rowerową, ogrodzenie parkingu od strony torów kolejowych, stojaki rowerowe oraz zadaszenie tunelu.

Trwa montaż windy, prace porządkowe i urządzanie terenów zielonych.

Stan na 10 czerwca 2020 r.

Na terenie parkingu prowadzone są uzupełniające roboty brukarskie. Trwają prace porządkowe terenów zielonych.

Stan na 20 maja 2020 r.

Trwa montaż windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, niwelujacej różnicę wysokości pomiędzy nową, a starą częścią tunelu. 

Stan na 13 maja 2020 r.

 Rozpoczęto montaż windy.

Stan na 6 maja 2020 r.

Rozpoczęto montaż zadaszenia wejścia do tunelu.

Stan na 29 kwietnia 2020 r.

Zakończono układanie glazury ściennej. Zamontowano konstrukcję zadaszenia szybu windowego. Trwa montaż ogrodzenia parkingu od strony torów kolejowych. Zamontowano stojaki dla rowerów.

Stan na 6 kwietnia 2020 r.

Prace konstrukcyjne w podstawowym zakresie zostały wykonane. Prowadzone są roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz tunelu. Trwa malowanie, układana jest glazura ścienna. Rozpoczęto montaż płyt kamiennych (granitowych) na posadzce. Postawiono wiatę rowerową. Prowadzone są roboty drogowe na budowie parkingu po stronie zachodniej tunelu. Przygotowano podłoże, ułożono większość krawężników, trwa układanie nawierzchni z kostki betonowej.

Stan na 19 marca 2020 r.

Stan na 11 marca 2020 r.

Rozpoczęto roboty malarskie oraz układanie glazury ściennej. Prowadzone roboty drogowe na budowie parkingu po stronie zachodniej tunelu. Prowadzone jest także udrażnianie istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej. Z uwagi na znaczne zanieczyszczenie postęp prac jest powolny.

Stan na 26 lutego 2020 r.

Przygotowano podłoże, ułożono większość krawężników. Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz tunelu.

Stan na 12 lutego 2020 r.

Trwają roboty związane bezpośrednio z budową tnelu pod torowiskiem kolejowym. Wykonano zasadniczą konstrukcję tunelu pod torowiskiem kolejowym, trwa budowa szybu windowego oraz klatki schodowej. Ułożone zostały w całości tory kolejowe nad tunelem co umożliwia przywrócenie trasy do eksploatacji. Prowadzona jest budowa klatki schodowej- wykonano zbrojenie, trwa betonowanie konstrukcji. Wznowiono roboty drogowe na budowie parkingu.

Stan na 5 lutego 2020 r.

Trwają prace w obrębie parkingu oraz nad tunelem są kontynuowane. Aktualnie schody prowadzace do tunelu sąszalowane, w przyszłym tygodniu będą one betonowane. 

Stan na 7 stycznia 2020 r.

Trwają prace w obrębie parkingu (ułożenie i stabilizacja podbudowy, ustawianie krawężników). Trwa układanie nawierzchni z kostki betonowej. Prace są kontynuowane.

Stan na 27 listopada 2019 r.

Podbudowano konstrukcję tunelu pod torowiskiem kolejowym. Trwa budowa szybu windowego i odtwarzanie nawierzchni. Częściowo odbudowano torowisko i przywrócono ruch kolejowy na zakrytym odcinku tunelu. Przebudowano kolidujące kable energetyczne i sygnalizacyjne. Kontynuowane są prace ziemne pomiędzy tunelem a ulicą Magazynową.

Stan na 6 listopada 2019 r.

Trwa układanie nawierzchni w części przyszłego parkingu. Szalowane i zalewane betonem są kolejne fragmenty przyszłego tunelu oraz w miejscu połączenia nowego tunelu z istniejącym już pod peronem 4.

Stan na 25 października 2019 r.

Rozpoczęto budowę nawierzchni z kostki betonowej.

Stan na 15 października 2019 r.

Rozpoczęto zbrojenie ścian pionowych tunelu. Kontynuowane są prace ziemne pomiędzy tunelem a ulicą Magazynową. Trwają prace ziemne w obrębie parkingu. 

Stan na 8 października 2019 r.

Trwają prace związane z wytyczeniem parkingu, wylano pierwsze warstwy betonu nowego tunelu.

Stan na 1 października 2019 r. 

Obecnie trwają prace związane z placem pod miejsca parkingowe. Rozpoczęto już wykuwanie przejścia do istniejącego tunelu.

Stan na 24 września 2019 r.

Trwają dalsze prace ziemne w miejscu przyszłego tunelu, rozpoczęto układanie odwodnienia terenu, w dalszym ciągu trwa wyrównywanie trenu pod przyszły parking.

Stan na 20 września 2019 r.

Prowadzone są wykopy, trwa umacnianie skarp i zabezpieczanie instalacji podziemnych.

Stan na 10 września 2019 r.

Trwają prace przy kopaniu tunelu. Zdemontowano tory kolejowe.

Stan na 21 sierpnia 2019 r.

Rozpoczęto roboty ziemne i rozbiórkowe na terenie obejmującym parking. Prowadzone są roboty instalacyjne – budowa kanalizacji deszczowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Gospodarka odpadami
Wtorek, 07-07-2020
Dziś imieniny
Estery, Kiry, Rudolfa
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: