Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Przebudowa placu przed dworcem
Poniedziałek,     06 / 05 / 2019

W ramach prac, zagospodarowany zostanie plac przed dworcem, gdzie wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, a plac będzie pokryty całkowicie nową nawierzchnią. Przed budynkiem dworca będą miejsca do postoju „na chwilę” tzw. kiss and ride, nowe oświetlenie oraz dwie nowe wiaty przystankowe z tablicą elektroniczną. Całość ozdobią nasadzenia. Inwestycja opiewa na kwotę blisko 5,4 mln, z czego 3,5 mln to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym od jutra, w rejonie dworca PKP, będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu pojazdów i pieszych. Plac przed dworcem przejmuje firma budowlana na okres blisko pół roku.

W związku z prowadzonymi intensywnymi pracami budowlanymi, na tak małym obszarze i ze względów bezpieczeństwa, szczególnie w pierwszym etapie prac, musi zostać wprowadzony całkowity zakaz wjazdu pojazdów. Dla autobusów i taksówek, zostały wyznaczone tymczasowe miejsca postojowe na najbliższej możliwej ku temu ulicy, jaką jest ulica Magazynowa.

Autobusy komunikacji miejskiej od 7 maja będą odjeżdżały z ul. Magazynowej. Godziny odjazdów pozostają bez zmian - pozostaje rozkład, który obowiązywał na przystankach przy dworcu PKP. Jedynie autobusy na liniach 1 i 16 na kursach do i z Os. Bydgoskiego i działek nie będą wjeżdżać na ul. Magazynową (osoby, które chcą dostać się na dworzec, będą wysiadać na przystankach przy ul. Dworcowej).

Również na placu znajdującym się przy ul. Magazynowej, zabezpieczono kilkadziesiąt  miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W najbliższych dniach, teren ten zostanie dokładnie oznakowany. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się w tej części miasta, oraz stosowania się do nowego oznakowania.

Wszystkich pasażerów, gości oraz mieszkańców, przepraszamy za niewątpliwe trudności, jakie czasowo powstaną w dotarciu, do, i z dworca PKP. Jesteśmy przekonani, że efekty przeprowadzonych prac, będą dostatecznym wynagrodzeniem za te utrudnienia.

Stan na 14 listopada 2019 r.

Trwają prace odbiorowe.

Stan na 28 października 2019 r.

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu przed dworcem PKP. Ruch pojazdów i autobusów został udostępniony 28 października 2019 r. o godz. 15.12. 

Stan na 25 października 2019 r.

Wjazd do dworca zostanie udostępniony w godzinach późno popołudniowych 28.10.2019 r. 

Stan na 15 października 2019 r.

Zakończono układanie chodnika od poczty do ulicy. Przygotowano połączenie z ul. Dworcową oraz zabrukowano skręty (lewa i prawa strona). Zdemontowano stare oświetlenie. Włączono nowe oświetlenie drogowe typu LED. Zamontowano dwie wiaty przystankowe. Trwają prace nad zieleńcami. Zakończono układanie nawierzchni brukowej na całym odcinku.

Stan na 8 października 2019 r.

Dobiegają końca prace brukarskie, trwają prace związane z połączeniem drogi wyjazdowej z ul. Dworcową. Rozpoczęto montaż wiat autobusowych.

Stan na 1 października 2019 r. 

Powstał już chodnik w kierunku ul. Dworcowej, układana jest kostka na jezdniach i zatokach postojowych, rozpoczęły się prace związane z „wpięciem” drogi wyjazdowej w ul. Dworcową, trwają prace nad zieleńcami.

Stan na 20 września 2019 r.

Trwają prace związane z układaniem kostki granitowej na jezdni przed dworcem oraz stanowiskach postojowych i zatokach.

Stan na 11 września 2019 r.

Zakończono ustawianie krawężników drogowych. Zakończono montaż oświetlenia drogowego. Ułożono chodniki przed dworcem oraz łączące dworzec z przystankami oraz zatoką dla taksówek i peronem autobusowym.

Stan na 3 września 2019 r.

Trwają prace związane z układaniem chodników w miejscu przystanków dla wsiadających oraz prace związane z układaniem kostki brukowej w planowanych parkingach i zatokach autobusowych.

Stan na 28 sierpnia 2019 r.

Zakończono montaż oświetlenia drogowego (słupy i oprawy). Przystąpiono do układania kostki kamiennej na zatokach.

Stan na 21 sierpnia 2019 r.

Zakończono ustawianie krawężników drogowych. Trwają prace związane z przygotowaniem konstrukcji nawierzchni (stabilizacja i podbudowa z kamienia).

Stan na 13 sierpnia 2019 r.

Trwają prace przy przygotowaniu podbudowy pod jezdnię oraz prace związne z budową chodników. 

Stan na 06 sierpnia 2019 r.

Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnię właściwą. Częściowo rozpoczęto układanie chodników. 

Stan na 31 lipca 2019 r.

Fundamenty lodowni zostały już rozebrane, co pozwoliło na kontynuowanie robót na tym obszarze. Aktualnie trwają prace drogowe na drugiej połowie placu.

Stan na 22 lipca 2019 r.

Po przeprowadzonych badaniach archeologicznych fundamentu odkrytej budowli i przekazaniu ich do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jego przedstawiciel wpisem do dziennika budowy zezwolił na kontynuację prac. Otrzymano zgodę na rozbiórkę czterech warstw cegieł ściany fundamentowej z zachowaniem posadzki „lodowni” a następnie jej zasypanie. Dnia 22 lipca 2019 r. rozpoczęto prace zgodnie z wytycznymi.

Przy budynku dworca prowadzone były prace ziemne, wykonano stabilizację oraz ułożono warstwę kamienia pod nawierzchnie. Usunięto także kolizję z przyłączem gazowym.

Stan na 19 lipca 2019 r.

Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił badania archeologiczne, które zostały przeprowadzone 15 i 16 lipca. Dokumentacja archeologiczna zostanie przekazana do konserwatora, który podejmie pisemną decyzję, co należy dalej wykonać z odkrytym obiektem. Odkryta konstrukcja to fudamenty lodowni - obiektu przeznaczonego do przechowywania żywności. Prace na pozostałej części placu trwają.

Stan na 13 lipca 2019 r.

Pod nawierzchnią jezdni odkryto znalezisko archeologiczne. Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił badania archeologiczne odkrytych fundamentów. Prace w km 0+099 zostały wstrzymane do zakończenia badań archeologicznych. Przed dworcem PKP prace ziemne są prowadzone. 

Stan na 9 lipca 2019 r. 

Trwają prace drogowe związane z budową nowej nawierzchni.

Stan na 3 lipca 2019 r.

Kontynuowane są prace związane z budową oświetlenia drogowego. Rozpoczęto korytowanie i przygotowanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni. 

Stan na 26 czerwca 2019 r.

Zakończono prace związanych z budową kolektora kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto prace rozbiórkowe (krawężniki, nawierzchnia z kostki granitowej) plac przed dworcem PKP. Kontynuowane są prace związane z budową oświetlenia drogowego. Rozpoczęto ustawianie krawężników drogowych.

Stan na 24 czerwca 2019 r.

Prace związane z siecią elektryczną ukończono w 90% (rozprowadzono kable, ustawiono część fundamentów pod słupy oświetleniowe). Pozostałe do wykonania prace elektryczne muszą być prowadzone równocześnie z pracami drogowymi, rozpoczęto zwożenie materiałów niezbędnych do prowadzenia prac drogowych, które rozpoczną się w najbliższych dniach.

Stan na 18 czerwca 2019 r. 

Dobiegają końca prace związane z ułożeniem sieci elektrycznej. 

Stan na 10 czerwca 2019 r.

Zakończono prace związane z układaniem sieci wodno-kanalizacyjnej, rozpoczęto układanie sieci elektrycznej (oświetlenie terenu, zasilanie systemu monitoringu). Równocześnie zaczęły się prace przygotowawcze do robót drogowych.

Stan na 4 czerwca 2019 r.

Wykonawca kończy prace związane z ułożeniem sieci kanalizacyjnej. Trwają roboty porządkowe po wyżej wymienionych pracach. Wywożone są nadwyżki ziemi. Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac elektrycznych. 

Stan na 28 maja 2019 r.

Wykonawca realizuje prace związane z układaniem sieci kanalizacyjnej. Trwa ściąganie starej kostki. 

Stan na 21 maja 2019 r.

Trwają dalsze prace związane z układaniem sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęto również ściąganie starej kostki. 

Stan na 14 maja 2019 r.

Wykonano frezowanie powierzchni na placu przed dworcem. W dniu dzisiejszym rozpoczęto układanie sieci kanalizacyjnej. Prace rozpoczęto od strony wiaduktu. 

Stan na 9 maja 2019 r.

Budowa została przekazana 7 maja br. Wprowadzono organizację ruchu na czas prowadzenia prac. Przystąpiono do prac związanych z budową kolektora kanalizacji deszczowej.

Stan na 9 maja 2019 r.

Budowa została przekazana 7 maja br. Wprowadzono organizację ruchu na czas prowadzenia prac. Przystąpiono do prac związanych z budową kolektora kanalizacji deszczowej. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Sobota, 14-12-2019
Dziś imieniny
Alfreda, Izydora, Zoriny
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: