Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Konsultacje Analizy kosztów i korzyści
Wtorek,     08 / 01 / 2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 37 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317, ze zm.), zaprasza się mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Inowrocław”.

Z treścią dokumentu zapoznać można się:

  • w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, w godzinach pracy Urzędu;
  • w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 8;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia.

Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu można składać od 7 stycznia br. do 28 stycznia 2019 r.:

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: (wyłącznie za pośrednictwem formularza uwag);
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław (wyłącznie za pośrednictwem formularza uwag);
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław (wyłącznie za pośrednictwem formularza uwag);
  • bezpośrednio do protokołu w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 8.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 28 stycznia 2019 r. Uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Środa, 26-02-2020
Dziś imieniny
Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: