Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Termomodernizacja kompleksu sportowo-noclegowego przy ul. Rakowicza
Wtorek,     03 / 04 / 2018

Bardzo zaawansowany jest kompleksowy remont mątewskiej hali sportowej, tak nostalgicznie wspominanej przez inowrocławskich kibiców. To w niej drogę do wielkich sukcesów rozpoczynali koszykarze Noteci.

Roboty w hali przy ul. Rakowicza trwają od kilku miesięcy. Zakres prac jest bardzo szeroki i, ze względu na charakter obiektu, niezwykle skomplikowany.

- Obiekt, tak nostalgicznie kojarzący się inowrocławskim kibicom ze wspaniałych sezonów w koszykarskich ligach, był już w bardzo złym stanie. Chcemy mu przywrócić dawny blask. Pragnę, aby „na Noteci” zaczynały drogę do sukcesów kolejne pokolenia sportowców. Aby tak się stało, muszą oni mieć dobre warunki do trenowania. Właśnie im je zapewniamy – mówi prezydent Ryszard Brejza.

Roboty zakładają termomodernizację budynku, izolację przeciwwilgociową i termiczną fundamentów, montaż nowego dachu, wykonanie nowych posadzek, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą, centralnego ogrzewania, montaż trzech central wentylacyjnych, węzła cieplnego, wykonanie nowego przyłącza c.o., wymianę instalacji elektrycznej oraz montaż trybuny i instalacji solarnej.

Obecnie przystąpiono do wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i rozpoczęto murowanie ścianek działowych. Na parterze części hotelowej układana jest kanalizacja sanitarna. Na dachach prowadzone są prace dekarskie.

Inwestycję prowadzi inowrocławska firma „Mega”. Jej koszt to 5 mln 330 tys. zł.

                                

                                   

Stan na 20 lutego 2019 r.

Obiekt został przekazany do OSiR-u.

Stan na 6 lutego 2019 r.

Wykonawca zgłosił w dniu 25 stycznia br. zakończenie wszystkich robót. Trwają czynności odbiorowe. 

Stan na 23 stycznia 2019 r.

Rozpoczęto sprzątanie obiektu. Zakończono roboty objęte umową podstawową oraz aneksem nr 1 i 2. Trwają roboty malarskie w części hotelowej na I piętrze, objęte umową na remont pokoi hotelowych. Trwa sprzątanie obiektu. 

Stan na 9 stycznia 2019 r.

Zakończono montaż podłogi sportowej w hali. Trwają roboty wykończeniowe: montaż sufitu podwieszanego, układanie płytek  kamionkowych na ścianach i podłogach, montaż paneli podłogowych, malowanie ścian i sufitów, rozpoczęto wyposażenie sanitariatów w tzw. "biały montaż". Rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego, zakończono montaż instalacji c.o. 

Stan na 2 stycznia 2019 r.

Obecnie trwają prace tynkarskie oraz płytkarskie. Trwa montaż sufitów podwieszanych oraz montaż posadzki sportowej na hali.

Stan na 19 grudnia 2018 r.

Zakończono wszystkie prace rozbiórkowe oraz prace związane z termomodernizacją elewacji, montażem stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej. Zakończono również wszystkie prace dekarskie i prace związane z wykonaniem warstw podposadzkowych. Na ukończeniu są wszystkie prace instalacyjne. Na hali sportowej trwa montaż posadzki. 

Stan na 12 grudnia 2018

Trwają roboty tynkarskie w części hotelowej, układanie płytek kamionkowych w węzłach sanitarnych, montaż c.o., kanalizacji sanitarnej, centrali wentylacyjnych, instalacji elektrycznej w tym niskoprądowej, montaż sufitów podwieszanych. 

Stan na 28 listopada 2018

Zakończono montaż przykanalików i przyłącza wody. Prowadzone są prace tynkarskie, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektryczne, w pomieszczeniach sanitarnych układane są płytki na ścianach. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu: układanie opaski wokół budynku z kostki betonowej oraz chodnika od strony ul. Rakowicza. Zakończono tynkowanie hali sportowej, zamontowani układ solarny na dachu, trwa montaż centrali wentylacyjnej. 

Stan na 14 listopada 2018

Wylewane są posadzki w części parterowej obiektu, kontynuacja robót instalacyjnych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznych. Zakończono montaż solarów na dachu części hotelowej. Przystąpiono do wykonywania przyłącza wody do obiektu (PWiK). Zakończono wylewanie posadzek na parterze, przystąpiono do wykonywania tynków na hali sportowej i układnia płytek na ścianach w sanitariach stanowiących zaplecze hali sportowej, kontynuje się montaż instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w całym obiekcie. Prowadzone są prace tynkarskie hali sportowej i zaplecza hali, układanie płytek kamionkowych na ścianach w sanitariach, montaż instalacji elektrycznych w całym obiekcie, rozpoczęto układanie opaski z kostki betonowej wokół budynku. Rozpoczęto układanie kanalizacji deszczowej tzw. przykanalików w celu odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku. Na ukończeniu montaż przyłącza wody przez PWiK.

Stan na 17 października 2018

Zakończono montaż węzła c.o. oraz przyłącza c.o. Wylano posadzkę na hali sportowej, układana jest izolacja cieplna i przeciwwilgociowa w pomieszczeniach przyległych do hali sportowej.

Stan na 10 października 2018

Przystąpiono do układania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na hali sportowej, prowadzone są prace tynkarskie i instalacyjne wewnątrz budynku na parterze i hali sportowej. Trwa montaż węzła cieplnego oraz centrali wentylacyjnej.

Stan na 3 października 2018 

Zakończono prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych wokół całego obiektu. Zakończono również skuwanie posadzek oraz wszystkich robót wyburzeniowych na obiekcie. Skuto tynki wewnątrz obiektu na parterze oraz w sali gimnastycznej. Zakończono murowanie ścianek działowych na parterze oraz wykonano wszystkie podłoża betonowe pod posadzki. Montaż stolarki okiennej w całym obiekcie został wykonany. Zakończono prace dekarskie, wykonano roboty termomodernizacyjne na ścianach zewnętrznych wraz z elewacją (z wyjątkiem ściany południowej sali gimnastycznej i ściany południowej budynku hotelowego). Przyłącze c.o. do budynku oraz instalacja elektryczna wewnatrz budynku zostały wykonane. Rozpoczęto tynkowanie ścianek wewnętrznych na parterze. 

Stan na 26 września 2018 

Wykonano przyłącze centalnego ogrzewania do budynku. Wwykonuje się termomodernizację budynku - elewacja. Wykonano posadzkę betonową w hali sportowej, skuto stare tynki w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych na parterze, sali sportowej oraz częściowo w części hotelowej na 1 piętrze. Prowadzone są prace termomodernizacyjne oraz instalacyjne wewnątrz budynku. Wskutek zmian projektowych i korekt aneksowano umowę do kwoty 6 208 453,28 zł oraz przesunięto termin zakończenia prac do 25.01.2019 r. 

Stan na 12 września 2018

Zakończono roboty dekarskie na obiekcie. Reszta prac jest nadal kontynuowana

Stan na 29 sierpnia 2018

Ukończono montaż stolarki okiennej na obiekcie. Trwają prace termomodernizacyjne oraz instalacyjne wewnątrz budynku.

Stan na 4 lipca 2018

Trwa murowanie ścianek działowych na parterze, wykonywane są roboty dekarskie i termomodernizacyjne ścian budynku.

Stan na 20 czerwca 2018

Przystąpiono do wykonywania docieplenia ścian zew. sali gimanstycznej, rozpoczęto murowanie ścianek działowych na parterze części hotelowej. Układana jest kanalizacja sanitarna na parterze części hotelowej, prowadzone są prace dekarskie na dachach. 


                                                        Stan na 30 maja 2018

Zakończono prace rozbiórkowe posadzek na I p i parterze, demontaż instalacji c.o. wykonywane są wykopy ścian fundamentowych pod izolacje termiczną i przeciwwilgociową od strony północno-wschodniej, trwa demontaż stropu tarasu od strony wsch.

Stan na 23 maja 2018

Skuto posadzki ok. 90 % w części hotelowej, Wykonawca kontynuuje skuwanie posadzek w hali sportowej, wykonywane są wykopy pod izolację pionowe ścian fundamentowych fundamentów, trwa demontaż instalacji c.o. Zakończono 90 % prac rozbiórkowych. Rozpoczęto wykonywanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych oraz wykopy pod dalsze odcinki tej izolacji, przygotowuje się grunt pod wykonywanie warstw posadzkowychparteru. Wykonuje się izolację pionową i poziomą ścian piwnic. Rozpoczęto remont połaci dachowej. Zamontowano strop żelbetowy przy sali gimnastycznej, trwają roboty na dachu sali sportowej i części socjalnej, dalej wykonywana jest izolacja pionowa wokół budynków.

Stan na 25 kwietnia 2018

Zakończono prace rozbiórkowe posadzek na I piętrze i parterze, demontaż instalacji c.o. Nadal wykonywane są wykopy ścian fundamentowych pod izolację termiczną i przeciwwilgociową od strony północno-wschodniej, trwa demontaż stropu tarasu od strony wsch. Wykonawca kontynuuje skuwanie posadzek w hali sportowej, wykonywane są wykopy pod izolację pionowe ścian fundamentowych fundamentów, trwa demontaż instalacji c.o.

Stan na 18 kwietnia 2018

Trwają roboty rozbiórkowe posadzek na I piętrze i parterze, demontaż instalacji c.o. wykonywane są wykopy ścian fundamentowych pod izolację termiczną i przeciwwilgociową od strony północno-wschodniej, trwa demontaż stropu tarasu od strony wsch. Skuto posadzki ok. 90 % w części hotelowej, rozpoczęto skuwanie posadzek w hali sportowej, zdemontowano płytę stropową tarasu, wykonywane są wykopy pod izolację pionowe ścian fundamentowych fundamentów, trwa demontaż instalacji c.o.

Stan na 11 kwietnia 2018

Trwają roboty rozbiórkowe posadzek na I piętrze i parterze, demontaż instalacji c.o. Wykonywane są odkrywki ścian fundamentowych pod izolacje termiczną i przeciwwilgociową od strony północno-wschodniej, trwa demontaż stropu tarasu od strony wschodniej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Sobota, 23-03-2019
Dziś imieniny
Feliksa, Konrada, Zbysławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: