Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Budowa łącznika ulic Okrężek i Józefa Dankowskiego
Czwartek,     22 / 03 / 2018

Ulice Okrężek i Józefa Dankowskiego są już połączone. Ich łącznik ma długość 123 m. Oprócz budowy nawierzchni i chodnika z kostki betonowej, w ramach inwestycji wykonano odwodnienie, oświetlenie, zbudowano kanalizację sanitarną i odcinek wodociągu.

Łącznik na długość ponad 120 metrów i ma nawierzchnię z kostki betonowej. Pod ulicą jest kanalizacja sanitarna i wodociąg. Wzdłuż niej zbudowano również chodnik i postawiono 5 lamp.

W związku z powstaniem łącznika, od 27 czerwca w jego rejonie zmieniła się organizacja ruchu. Zmiany obejmują ulice: Droga do lotniska, Ikara, Dedala, Tadeusza Śliwaka, Andrzeja Rakoczego i Józefa Dankowskiego. Dojazd do nich odbywa się z ul. Okrężek, a nie - jak dotychczas - od ul. Toruńskiej.

30 stycznia podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą INOHURT. Inwestycja będzie kosztowała 459 455,83 zł.

Stan na 20 czerwca 2018

W dniu 19.06.2018 r. komisja dokonała odbioru końcowego wykonanych prac. Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona 27.06.2018 r.

Stan na 23 maja 2018

Zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Rozpoczęto prace drogowe (ustawiania obrzeży krawężnika układanie kostki betonowej na chodniku) oraz przygotowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni.

Stan na 9 maja 2018

Trwają prace związane z budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Stan na 25 kwietnia 2018

Trwa budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.