Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Wymiana nawierzchni chodników na terenie Tężni Solankowej
Czwartek,     22 / 03 / 2018

Umowa na wymianę nawierzchni chodników na terenie Tężni Solankowej została podpisana 12.01.2018 r. z firmą INOHURT Sp. z o. o. Przekazanie placu budowy odbyło się 5 marca.

Stan na 23 maja 2018

Roboty zakończone.

Stan na 9 maja 2018

Nawierzchnia ułożona na przeważającej części zadania, chodniki w większości są udostępnione dla pieszych. Trwają roboty w rejonie wejścia głównego od strony ul. Bocznej.

Stan na 25 kwietnia 2018

Ułożono nawierzchnię z kostki na pętli nawrotowej za wieżami, następuje końcowy etap układania nawierzchni w rejonie wież. Ułożono podbudowę na placu w rejonie głównego wejścia do tężni.

Dostęp dla zwiedzających do rejonu tężni nie objętego robotami jest możliwy nową drogą dojazdową wybudowaną jesienią 2017r.

Stan na 18 kwietnia 2018

Trwa ustawianie obrzeży, układanie podbudowy w rejonie pętli nawrotowej. Usunięto kolidujące drzewa. Wykonano podstawowy zakres robót w zakresie odwodnienia. Trwa układanie nawierzchni z kostki w rejonie wież. Ułożono nawierzchnię z kostki na pętli nawrotowej za wieżami.

Dostęp dla zwiedzających do rejonu tężni nie objętego robotami jest możliwy nową drogą dojazdową wybudowaną jesienią 2017r.

Stan na 11 kwietnia 2018

Trwa ustawianie obrzeży, układanie podbudowy w rejonie pętli nawrotowej. Usunięto kolidujące drzewa. Wykonano podstawowy zakres robót w zakresie odwodnienia. Trwa układanie nawierzchni z kostki w rejonie wież .

Dostęp dla zwiedzających do rejonu tężni nie objętego robotami jest możliwy nową droga dojazdową wybudowaną jesienią 2017 r.

Stan na 4 kwietnia 2018

Trwają roboty rozbiórkowe i ziemne w rejonie pętli nawrotowej. Usunięto kolidujące drzewa. Wykonano podstawowy zakres robót w zakresie odwodnienia. Ułożono ok. 50 mb chodnika z kostki betonowej.

Dostęp dla zwiedzających do rejonu tężni nie objętego robotami jest możliwy nową droga dojazdową wybudowaną jesienią 2017r.

Stan na 28 marca 2018

Trwają roboty rozbiórkowe i ziemne. Rozebrano istniejące nawierzchnie kostkowe. W niewielkim zakresie ułożono podbudowę betonową i obrzeża, trwają prace przy budowie odwodnienia.

Dostęp dla zwiedzających do rejonu tężni nie objętego robotami jest możliwy nową droga dojazdową, wybudowaną jesienią 2017 r.

Stan na 21 marca 2018

Trwają roboty rozbiórkowe i ziemne. Rozebrano większość kostki na istniejących nawierzchniach.  Rozpoczęto układanie warstwy odsączającej i obrzeży.

Dostęp dla zwiedzających do rejonu tężni nie objętego robotami jest możliwy poprzez furtkę w wejściu głównym lub nową droga dojazdową wybudowaną jesienią 2017 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Sobota, 23-03-2019
Dziś imieniny
Feliksa, Konrada, Zbysławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: