Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Zmiany w gospodarce odpadami
Poniedziałek,     30 / 03 / 2020

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia radni podjęli uchwały dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów lokalnych do zmian prawnych wprowadzonych przez rząd.

Radni uchwalili regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Inowrocławia, którego nowe zapisy są przystosowane do wymogów znowelizowanej ustawy i dotyczą w szczególności:

- obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych do 5 pojemników – papier, szkło, metale
i plastik, bio oraz zmieszane,

- dodatkowych rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (np. igły, strzykawki, tekstylia, odzież),

- stosowania pojemników lub worków specjalnie przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

- utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,

- wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Ponadto przyjęto uchwałę, która określa szczegółowo zakres odbierania odpadów. Dotyczy ona w szczególności częstotliwości odbierania odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Istotna zmiana dotyczy także zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która odbywać się będzie cztery razy w roku, a nie tak jak dotychczas dwa razy.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, od września br., Miasto nie będzie miało już możliwości stworzenia jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Oznacza to, że nie będzie możliwy odbiór odpadów zorganizowany przez Miasto Inowrocław z tych nieruchomości. W związku z tym radni uchwalili górne stawki opłat, jakie będą mogły pobierać firmy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Wszelkie informacje na temat odpadów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, w Referacie Gospodarowania Odpadami przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu, tel. 52 355 55 535 lub na stronie internetowej www.eko.inowroclaw.pl.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Sobota, 19-09-2020
Dziś imieniny
Januarego, Konstancji, Leopolda
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
29
30
STACJA METEO INOWROCŁAW: