Inowrcoław - inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Zmiany w gospodarce odpadami
Czwartek,     16 / 01 / 2020

W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi przez rząd, Miasto Inowrocław planuje działania w zakresie dostosowania przepisów lokalnych, tj. miejskiego regulaminu utrzymania czystości i porządku, do narzuconych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w celu zwiększenia wiedzy mieszkańców miasta na temat segregacji odpadów, Miasto przygotowało kampanię informacyjną „Razem tworzymy EKO Inowrocław”.

Zgodnie z przekazywanymi przez nas informacjami, od kilku miesięcy trwają prace związane z przygotowaniem do wdrożenia w Inowrocławiu nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Do września br., prawo nakłada na samorząd, obowiązek dostosowania lokalnych zasad do nowych rozwiązań prawnych. W związku z tym, przygotowywany jest nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście.

Najważniejsze zmiany, jakie nakłada nowa ustawa:

• obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców,

• wprowadzenie jednej opłaty za gospodarowanie odpadami,

• segregacja odpadów do 5 pojemników - papier, szkło, metale i plastik, bio oraz zmieszane,

• wprowadzenie kar za niesegregowanie odpadów (opłata podwyższona nie może być niższa niż dwukrotność opłaty podstawowej i nie wyższa niż czterokrotność tej stawki).

- Należy zwrócić uwagę, że znacząca część kosztów związanych z gospodarką odpadami jest niezależna od samorządu. Wzrost cen paliwa, gazu grzewczego czy ubezpieczeń ma wpływ na ceny usług, w tym także komunalnych. Dodatkowym obciążeniem są rosnące koszty zagospodarowania odpadów – rosną zarówno opłaty pobierane przez spalarnie, jak i czysto administracyjne, które gminy muszą uiszczać na rzecz administracji wojewódzkiej – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Ewa Witkowska. 60 % wzrosty kosztów spalania odpadów oraz opłat za składowanie, czy 50 % wzrost kosztów energii elektrycznej to tylko niektóre przykłady rosnących kosztów – dodaje.

Zmiany mają na celu osiągnięcie, określonych prawnie, wymogów poziomu recyklingu, które muszą spełnić wszystkie miasta w Polsce. Do tej pory Inowrocław osiągał ten poziom. Należy zwrócić jednak uwagę, że wymogi te skokowo wzrastają w kolejnych latach, co dla miasta i wszystkich mieszkańców jest ogromnym wyzwaniem.

W celu zwiększenia wiedzy mieszkańców o segregacji odpadów, a tym samym osiągnięcia przez miasto wymaganych poziomów recyklingu w kolejnych latach, przygotowana została kampania informacyjna pn. „RAZEM TWORZYMY EKO INOWROCŁAW”. W ramach akcji powstała również strona internetowa – www.eko.inowroclaw.pl, na której można odnaleźć m.in. zasady właściwej segregacji odpadów, informacje związane z edukacją ekologiczną czy harmonogram odbioru odpadów.

Wszelkie informacje na temat odpadów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, w Referacie Gospodarowania Odpadami przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu, tel. 52 355 55 35.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Niedziela, 23-02-2020
Dziś imieniny
Damiana, Romana, Romany
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: