Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Miasto przekaże pieniądze na wypoczynek dzieci i młodzieży
Wtorek,     14 / 05 / 2019

Prezydent Miasta Inowrocławia po raz kolejny przyzna środki na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Co roku wiele stowarzyszeń czy klubów organizuje obozy, kolonie, wyjazdy i zajęcia, korzystając ze wsparcia Miasta. W ubiegłym roku ponad 30 tys. zł przekazano na dofinansowanie 10 projektów. W 2019 roku wysokość środków przewidzianych na wsparcie wynosi blisko 32 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży mogą składać podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego działające na terenie Inowrocławia lub realizujące projekty na rzecz miasta.

Złożone oferty powinny zawierać szczegółowy zakres rzeczowy zadania; termin, miejsce realizacji oraz harmonogram wypoczynku, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania z innych źródeł, imienną listę uczestników wypoczynku (zawierającą datę urodzenia i adres zamieszkania), oświadczenie o fakcie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium oświaty oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Pobyty poza granicami Polski nie podlegają finansowaniu. Dotacja zostanie przekazana na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników i realizację programu w placówce wypoczynku. Dotacja nie powinna przekraczać 50% całości kosztów realizowanego zadania.

Wzory ofert są dostępne w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej http://bip.inowroclaw.pl/ w zakładce: Otwarte Konkursy Ofert. Oferty z dopiskiem: Konkurs Ofert 2019 – wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. należy złożyć do 3 czerwca br. w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Roosevelta 36.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Sobota, 21-09-2019
Dziś imieniny
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
30
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: