Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Czy będzie przebudowa jednego z ważniejszych skrzyżowań?
Środa,     10 / 04 / 2019

Miasto przygotowało dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulic Poznańskiej, Górniczej i Stanisława Staszica wraz z budową odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa. W ramach współpracy, chce ją przekazać Powiatowi Inowrocławskiemu, aby zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania i realizację tej inwestycji.

W marcu 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. wspomnianego skrzyżowania. Miasto od wybudowania łącznika – ul. Prymasa Józefa Glempa – poszukuje źródła finansowania inwestycji. Władze prowadziły rozmowy i konsultacje, starając się o wsparcie.

Na piątkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, poddany zostanie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy rzeczowej Powiatowi Inowrocławskiemu. Przedmiotem pomocy jest właśnie dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania ulic Poznańskiej, Górniczej i Stanisława Staszica wraz z budową odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa.

- Jeżeli w piątek radni przyjmą uchwałę, będziemy o krok bliżej do zrealizowania tej ogromnej inwestycji. Kolejnym krokiem, w oparciu o przekazaną dokumentację, byłoby wystąpienie Powiatu Inowrocławskiego o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Mam nadzieję, że wspólne starania władz miasta i powiatu, będą miały poparcie również wśród radnych – mówi prezydent Ryszard Brejza.

Ponieważ do złożenia wniosku uprawniony jest ustawowy zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, czyli Powiat Inowrocławski, dokumentacja powinna być przekazana temu organowi. Wartość pomocy rzeczowej jaką Miasto chcę przekazać Powiatowi Inowrocławskiemu wynosi 177 489,00 zł. Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 kwietnia br., stąd zaistniała konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej.

Poniżej projekt przebudowy skrzyżowania z dokumentacji: