Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Gospodarka odpadami - zmiana metody i stawek
Poniedziałek,     17 / 12 / 2018

Na dzisiejszej sesji Rada Miejska rozważała m.in. wprowadzenie w Inowrocławiu nowej metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokość nowych stawek. Uchwała wejdzie w życie od kwietnia 2019 r.

Czego dotyczy uchwała?
- metoda ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana dotychczasowej metody,

- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana obowiązujących stawek,

- stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności – bez zmian.

Przyczyny wywołania uchwały
Orzeczenia sądu wskazują, że zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, nie ma możliwości, jak to było do tej pory, różnicowania opłat w zależności od gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego. Miasto nie po raz pierwszy podchodzi do zmiany metody i stawek w zakresie gospodarowania odpadami.

Prezydent informował radnych poprzedniej kadencji o konieczności zmiany systemu i po dyskusji zaproponował metodę naliczania opłaty od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Radni wstępnie zaakceptowali pomysł i uznali go za najbardziej sprawiedliwy – w myśl zasady – im więcej mieszkańców, tym więcej odpadów.

Projekt uchwały został zaplanowany w porządku obrad marcowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. Radni zdecydowali jednak o zdjęciu tego projektu z planu spotkania. Bez wątpienia nie załatwiło to problemu i zmusiło do ponownego złożenia projektu uchwały w tej sprawie.

NOWA METODA
Nowy system zakłada opłatę w zależności od liczby mieszkańców danej nieruchomości.

Dlaczego taka metoda?
- wychodząc z założenia, że im więcej osób w mieszkaniu, tym jest więcej wytwarzanych odpadów, metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa, spośród tych, które dopuszcza ustawodawca,

- gwarantuje najniższe koszty dla osób samotnych,

- proporcjonalna do wytwarzanych odpadów,

- metoda prosta i czytelna dla mieszkańców.

 NOWE STAWKI
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)     odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)     tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)     obsługi administracyjnej tego systemu;

4)     edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Ponadto środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

To znaczy, że na Miasto nałożony jest obowiązek finansowania systemu gospodarowania komunalnymi tylko i wyłącznie z opłat pobieranych na ten cel od mieszkańców. Nie wolno tego systemu dofinansowywać z innych środków budżetowych. Dlatego też wysokość stawek musi być uzasadniona ekonomicznie. Zapisy ustawy uniemożliwiają wykorzystywanie środków z tytułu opłaty za odpady na jakiekolwiek inne cele. Przestrzeganie wspomnianych przepisów jest kontrolowane przez ograny zewnętrzne.

Główne przyczyny wprowadzenia nowych stawek:

Przyczyny finansowe niezależne od samorządu:

- wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy cen m.in. paliw (27 %), gazu (18%), opłaty za korzystnie ze środowiska (21,5%), wzrost kosztów odbioru w celu unieszkodliwienia części odpadów (do 208 %),

- planowane przez rząd ogromne podwyżki cen prądu na 2019 i innych surowców,

- systematycznie rosnące koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów,

- wzrost kosztów obowiązkowego ubezpieczenia – o ok. 130%

- konieczność zapewnienia bezpieczeństwa organizacyjnego systemu zbiórki odpadów,

- konieczność zapewnienia „samofinansowania się” systemu.

Wysokość stawek:

Stawki w przeliczeniu na jednego mieszkańca mają wynieść:

  • 17 zł za odbiór odpadów segregowanych;
  • 34 zł dla tych, którzy odmówili przekazywania odpadów segregowanych.

Ustalenie wysokości stawek – skąd takie kwoty?
W 2018 r. sfinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosło ok. 11 mln  zł.W tym roku już wystąpił wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów o ok. 0,5 mln zł. W 2019 r. nastąpi wzrost o ok. 1,5 mln zł. Policzyliśmy w związku z tym, ile w przyszłym roku potrzeba pieniędzy na sfinansowanie tego systemu. W sumie koszty roczne osiągają ok. 13 mln zł (z nieruchomościami niezamieszkałymi).

Wysokość opłaty od każdego mieszkańca została wyliczona poprzez podzielenie kwoty 13 mln na liczbę zadeklarowanych (nie mylić z zameldowanymi) mieszkańców oraz biorąc pod uwagę liczbę osób płacących nam systematycznie za gospodarowanie odpadami.

Radni przyjęli dzisiaj w tej sprawie uchwały. Nowa metoda i stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.

Mieszkańcy danej nieruchomości będą zobowiązani złożyć deklarację, wskazując liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli pobrać deklarację ze strony www.inowroclaw.pl, www.bip.inowroclaw.pl lub w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Roosevelta 36 oraz w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, dodatkowo zostanie im dostarczona przez firmę wraz z obiorem odpadów – po 1 stycznia 2019 r. – i wypełnioną będą zobowiązani złożyć do 15 lutego 2019 r.

Natomiast w budynkach wielomieszkaniowych, sprawami deklaracji zajmą się ich zarządcy.

Jeżeli sytuacja rodzinna będzie uniemożliwiała wnoszenie opłat, to przypominamy, że po powstaniu zadłużenia, istnieje możliwość złożenia wniosku o zastosowaniu ulgi poprzez np. umorzenie części zaległych zobowiązań.

Podobny system obowiązuje od kilku lat w zdecydowanej większości miast i gmin w Polsce.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Inwestycje drogowe dofinansowane z FDS
Poniedziałek, 21-09-2020
Dziś imieniny
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
29
30
STACJA METEO INOWROCŁAW: