Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
strona główna
Inwestuj Inowrocław
Szkolenie dla beneficjentów dotyczące ogłoszonych naborów
Środa,     07 / 11 / 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Inowrocław do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie ma na celu przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji dotyczących składania wniosków na ogłoszone konkursy.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2018 roku od godziny 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław - ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Biuro Stowarzyszenia jest przygotowane na przyjęcie osób niepełnosprawnych ruchowo.

Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (52) 353 24 40, lub też adresem e-mail: .

Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, że wnioski można składać do 13 listopada br. na poszczególne ogłoszenia:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

4. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do grup docelowych z obszarów LSR: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wtorek, 26-05-2020
Dziś imieniny
Eweliny, Jana, Pawła
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: