Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu
Środa,     13 / 12 / 2017

    

27 listopada 2017 r. Miasto Inowrocław podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu" w ramach działania 2.5. Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Koszty kwalifikowane: 2 400 000,00 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 360 000,00 zł

Dofinansowanie - 85 % kosztów kwalifikowanych: 2 040 000,00 zł

Termin realizacji: 2016-2018


Projekt stanowi interwencję na terenach zieleni obejmujących 4 obszary w Inowrocławiu:

1. Obszar pomiędzy ulicami: Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską;

2. Obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a ul. Długą;

3. Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej;

4. Obszar pomiędzy ul. Staropoznańską a ul. Daniela Rakowicza.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni zieleni w mieście oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Projekt dotyczy przede wszystkim wykonania: nasadzeń drzew, roślin płożących, kompozycji krzewów i rabat kwietno-bylinowych, żywopłotów, rabat kwietno-bylinowych, łąk kwietnych, trawników strzyżonych; dostawę i zamontowanie ławek, koszy na odpady, zamontowanie domków dla owadów i małych ssaków oraz budek lęgowych dla ptaków.

W ramach projektu istniała możliwość sfinansowania również elementów dodatkowych: infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. ciągi pieszo-rowerowe, stojaki na rowery, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa, toalety publiczne, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe). Wartość łączna ww. elementów nie może wynieść więcej niż 30 % kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe wydatki związane z infrastrukturą zaplanowaną do wykonania przy okazji realizacji projektu zostaną sfinansowane z budżetu miasta. 

Informacja-sygnalizowanie nieprawidłowości

3 stycznia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na utworzenie terenów zielonych w czterech obszarach miasta. Termin składania ofert: 14 lutego 2018 r. 

     

Projekt jest współfinansowany
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Niedziela, 21-01-2018
Dziś imieniny
Agnieszki, Jarosława, Nory
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: