Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Zapraszamy do akcji „Wymieniamy posegregowane surowce wtórne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe na sadzonki roślin”
Poniedziałek,     15 / 05 / 2017

REGULAMIN AKCJI

§ 1.

1. Organizatorem jednorazowej akcji w ramach kampanii „Zielony Inowrocław” jest Prezydent Miasta Inowrocławia;

2. Akcja będzie miała miejsce dnia 27 maja 2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 na terenie Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu.

3. O organizacji jednorazowej akcji Prezydent Miasta Inowrocławia, zawiadamia mieszkańców miasta, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia.

§ 2.

Celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych mieszkańców Miasta, ma ona również przypomnieć mieszkańcom o możliwości dostarczenia odpadów do Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK), a tym samym w konsekwencji do zapobiegania tworzeniu się dzikich wysypisk śmieci i podrzucaniu odpadów w mieście.

§ 3.

Uczestnikami akcji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które dostarczą jednorazowo minimum jeden wypełniony worek 120 litrowy z posegregowanymi surowcami wtórnymi (papier bądź szkło, albo plastik) lub elektrośmieci, albo odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław.

§ 4.

Osobie, która przekaże posegregowane odpady jak w § 3 przysługuje do wyboru 2 szt. sadzonek roślin jednorocznych lub 1 szt. tui (do momentu wyczerpania zapasów).

 

§ 5.

1. 2. Treść niniejszego Regulaminu umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl (zakładka Zielony Inowrocław) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia;

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 115/2017 

PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 12 maja 2017 r.

 

w sprawie Regulaminu akcji „Wymieniamy posegregowane surowce wtórne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe na sadzonki roślin”

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Prezydent Miasta Inowrocławia zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się Regulamin akcji „Wymieniamy posegregowane surowce wtórne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe na sadzonki roślin”.

2. Treść Regulaminu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Czwartek, 25-05-2017
Dziś imieniny
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: