Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Prezydent
Wtorek,     16 / 02 / 2016

Ryszard Brejza urodził się 13 marca 1958 roku w Inowrocławiu.

W 1982 roku uzyskał tytuł magistra historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej (1995), kurs - Europejski system władz lokalnych i regionalnych (Bruksela, 1993), seminarium - Doświadczenia międzynarodowe w reformie finansowania służby zdrowia (Wiedeń, 1998).

Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMK w Toruniu (1980-81). Marszałek Konwencji NZS oraz delegat na pierwszy Zjazd NZS. Od 1981 r. członek NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania - założyciel Koła w SP nr 2 i jego pierwszy przewodniczący. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu, później jako nauczyciel historii oraz wicedyrektor w Zespole Szkół Medycznych. Był także starszym wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W latach 1992-1998 piastował stanowisko Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego. Radny Rady Miejskiej Inowrocławia w latach 1990-1998. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP. Przewodniczył stałej podkomisji do spraw polityki regionalnej, był członkiem komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, posłem sprawozdawcą m.in. ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego. Jako  poseł zgłosił ponad 200 interpelacji.

Był pomysłodawcą i organizatorem pierwszego w Polsce wojewódzkiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, współtwórcą koncepcji utworzenia województwa kujawsko-pomorskiego ze stolicą w Bydgoszczy i Toruniu. Zorganizował kilka konferencji i seminariów dotyczących problematyki samorządowej.

Jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, inicjatorem powołania Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin, w którym w latach 2002-2006 sprawował funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Był członkiem Rady Polityki Regionalnej Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (2000-2004). Jest członkiem: Naczelnej Rady Zatrudnienia (od 2003 r.), Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny, Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków oraz Stowarzyszenia Absolwentów Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.


W 2002 r. w pierwszych bezpośrednich wyborach został wybrany na Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Ryszard Brejza w 2006 r. w wyborach na urząd prezydenta miasta zdobył blisko 70 procentowe, najlepsze w drugiej turze w miastach prezydenckich w kraju poparcie mieszkańców, tj. uzyskał 11.846 głosów. Jest to o 3.683 głosów więcej niż w II turze w wyborach na prezydenta w 2002 r. Znakomity rezultat uzyskał w wyborach samorządowych w listopadzie 2010 r. Ryszard Brejza otrzymał aż 51,3 proc. głosów od inowrocławian, co oznaczało zwycięstwo w I turze wyborów prezydenckich (zagłosowało na niego 11.016 osób). W 2014 r. również mieszkańcy zaufali Ryszardowi Brejzie wybierając go na 4 kadencję Prezydentem Miasta Inowrocławia.

Wyróżniony został m.in. Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Wojewody Bydgoskiego, Złotą Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Samorządu Terytorialnego Woj. Bydgoskiego, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, medalem „Pro Memoria" przyznanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Złotą Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Złotą Odznaką PZKosz, Medalem Honorowego Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy, Złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Złotą odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Zasłuzony dla Lekkoatletyki oraz licznymi odznaczeniami stowarzyszeń i organizacji społecznych, np. Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Kujawsko-Pomorskiej Izby Budowlanej, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Działkowców. W plebiscycie przeprowadzonym przez lokalną gazetę zdobył tytuł „Inowrocławianin Roku 1998".


Żona - Aleksandra, jest kompozytorem i pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Mają dwóch synów.

Ryszard Brejza interesuje się muzyką, m.in. słucha Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Genesis. Odpoczywa przy jazzie i bossa novie, nie gardząc Leonardem Cohenem. Lubi turystykę, czas wolny najchętniej spędza na łonie natury poza miastem. Zdobył PTTK-owskie uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej. Służbę wojskową odbył m.in. w jednostkach desantu morskiego („niebieskie berety") przygotowując się do inwazji na Wybrzeże Danii.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Czwartek, 19-07-2018
Dziś imieniny
Alfreny, Rufina, Wincentego
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: