Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Inowrocław na lata 2012-2016
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Wieloletni program gospodarownia mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Inowrocławia na lata 2012-2016 obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej polityki mieszkaniowej dla Miasta. Został opracowany na pięć lat ze szczególnym uwzględnieniem:

1) prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

2) analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata,

3) planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach,

4) zasad polityki czynszowej,

5) sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywanych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,

6) źródeł finansownia gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

7) wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatków inwestycyjnych,

8) opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W programie uwzględnione zostały także pomieszczenia tymczasowe. Zgodnie bowiem z art. 25e ustawy, do najmu pomieszczeń tymczasowych stosuje się odpowiednio m.in. przepisy art. 21.

Celem uchwały jest uporządkowanie i wdrożenie założeń programu przez określenie startegicznych założeń i priorytetów lokalnej polityki mieszkaniowej oraz wprowadzenie operacyjnego planu działania w kwestiach dotyczących zagadnień gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Inowrocław.

W celu ułatwienia najemcom oraz osobom korzystającym bezumownie z lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia, posiadającym zadłużenie z tytułu używania tych lokali za okres powyżej trzech miesięcy i będącym w trudnej sytuacji materialnej - Prezydent Miasta Inowrocławia wydał  zgodę na uregulowanie tych zaległości w formie świadczenia rzeczowego. Szczegóły w załączniku. 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Niedziela, 26-03-2017
Dziś imieniny
Dory, Olgi, Teodora
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: