Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Gminny Program Ochrony Środowiska
Poniedziałek,     21 / 03 / 2016

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627).

Przedmiotem opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia” na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.

Niniejsze opracowanie obejmuje szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na analizowanym terenie. Program Ochrony Środowiska informuje o stanie środowiska na terenie miasta oraz promuje działania zmierzające do jego poprawy.
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza

Dotacja może być udzielona w następujących przypadkach i w wysokości:

25 % łącznych kosztów demontażu ogrzewania węglowego, zakupu i montażu węzła cieplnego, instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, w tym grzejników, naczynia wyrównawczego oraz odbioru instalacji przez uprawnioną osobę udokumentowanych fakturami lub rachunkami, nie więcej jednak niż:

  • 3 500 zł – w przypadku podłączenia budynku jednorodzinnego lub lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej połączonej z trwałą likwidacją kotłowni węglowej lub wszystkich pieców domowych opalanych węglem, znajdujących się w budynku jednorodzinnym lub lokalu,
  • 10 000 zł - przypadku podłączenia budynku wielorodzinnego, połączonej z trwałą likwidacją wszystkich kotłowni węglowych lub wszystkich pieców domowych opalanych węglem znajdujących się w budynku.

Zasady udzielania dotacji

Wiosek o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania

Komisja do spraw przyznawania dotacji

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Poniedziałek, 21-05-2018
Dziś imieniny
Jana, Moniki, Wiktora
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: