Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Rozwój terenów zielonych
Czwartek,     10 / 05 / 2018

Cztery skwery - na osiedlu Piastowskim i w Mątwach – staną się jeszcze w tym roku bardzo zielone. Miasto realizacje projekt „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu”.

Projekt współfinansowany jest z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa w wykonawcą - firma GARDENIA Tomasz Hernacki - została podpisana 27 marca. Termin wykonania 31.05.2018 r.

Projekt stanowi interwencję na terenach zieleni obejmujących 4 obszary w Inowrocławiu:

  1. Obszar pomiędzy ul. Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską;
  2. Obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a Długą;
  3. Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej;
  4. Obszar pomiędzy ul. Staropoznańską a ul.Daniela Rakowicza


  5. Stan na 29 sierpnia 2018

    Obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a Długą

 Wykonano 70 % prac związanych z wykonaniem alejek z masy mineralno-bitumicznej.

Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej;

Prace zostały zakończone. Wykonawca realizuje prace związane z utrzymaniem zieleni.i

 
Stan na 25 lipca 2018

Obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a Długą:

Trwają prace zwiazane z ustawianiem obrzeży betonowych oraz wykonanie podbudowy alejek z kruszywa kamiennego.

Obszar przy ul. Poznańskiej na wysoko sci ul. Fabrycznej:

Zakończono prace związane z nasadzaniem i oświetleniem. 20 lipca 2018 r. dokonano przyjęcia prac. Stan na 4 lipca 2018

Obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a Długą:

W ostatnich dniach prowadzona była wycinka drzew w obszarze, porządkowanie terenu jako przygotowanie do prac związanych z wykonaniem nowych alejek. Częściowo zostały już posadzone drzewa i krzewy. Roślinność wymagała intensywnego podlewania i na tym właśnie skoncentrowano się głównie w ostatnim tygodniu z uwagi na suszę. Rozpoczęto budowę alejek parkowych.

Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej:

 Zakończono budowę alejek parkowych, trwają prace wykończeniowe.

Obszar pomiędzy ul. Staropoznańską a ul. Daniela Rakowicza:

Dalej trwały prace porządkowe i nawożenie ziemi w celu wyrównania terenu. Nasadzono roślinność i przystąpiono do wykonywania alejek o nawierzchni hanse – grand. Podobnie jak w poprzednich obszarach, podlewano już nasadzoną roślinność.
Stan na 20 czerwca 2018

Obszar pomiędzy ul. Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską:
Prace zostały zakończone. Wykonawca realizuje prace utrzymaniowe zieleni. 

                                              Stan na 30 maja 2018

  1. Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej:
    Trwają prace związane z budową alejek parkowych, z palikowaniem drzew, przycinaniem roślin, renowacją trawników.

Stan na 23 maja 2018

Obszar pierwszy - pomiędzy ul. Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską wykonawca już zgłosił do odbioru.

Intensywne prace trwają przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej. Wykonawca przeprowadza kapitalny remont wszystkich ciągów pieszych i buduje nowe alejki. W najbliższym czasie na tym terenie postawione zostaną domki dla jeży, domki dla owadów, stojaki rowerowe, ławki czy kosze na śmieci. W kolejnych etapach prac nastąpi renowacja trawników i posadzona zostanie łąka kwietna. Na wspomnianym terenie stanie dziewięć nowych latarni z oprawami ledowymi.

Na kolejnym obszarze w Mątwach (pomiędzy ul. Staropoznańską a Rakowicza) trwa przygotowywanie terenu, poprzez nawożenie ziemi, pod kolejne nasadzenia i wysianie trawy.

Wykonawca jednocześnie prowadzi prace (przygotowywanie terenu, nasadzenia krzewów) na najobszerniejszym terenie - pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a Długą.

Stan na 9 maja 2018

Nasadzono ponad 300 szt. drzew tj. głogi, lipy, klony, jarzęby, dęby, jesiony, grusze, wiśnie ptasie i brzozy. Do końca tygodnia planowane jest zakończenia nasadzeń wszystkich drzew zaplanowanych w projekcie. Nasadzono również ok. 10 000 szt. krzewów tj. ligustry, tawuły, pięciorniki, róże i irgi.