Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Budowa łącznika ulic Okrężek i Józefa Dankowskiego
Czwartek,     22 / 03 / 2018

Ulice Okrężek i Józefa Dankowskiego zostaną niedługo połączone. Miasto wybuduje łącznik o długości prawie 123 m. Oprócz budowy nawierzchni i chodnika z kostki betonowej, w ramach inwestycji będzie wykonane odwodnienie, oświetlenie, budowa kanalizacji sanitarnej i odcinka wodociągu.

30 stycznia podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą INOHURT. Inwestycja będzie kosztowała 459 455,83 zł.

Stan na 23 maja 2018

Zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Rozpoczęto prace drogowe (ustawiania obrzeży krawężnika układanie kostki betonowej na chodniku) oraz przygotowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdnii.

Stan na 9 maja 2018

Trwają prace związane z budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Stan na 25 kwietnia 2018

Trwa budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.