Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Konkursy dla „pozarządówek”
Środa,     10 / 01 / 2018

Przypominamy organizacjom pozarządowym o terminie składania ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Oferty przyjmowane są do 19 stycznia włącznie.

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście (w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia)
w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie
do 19 stycznia 2018 r. z adnotacją: Konkurs Ofert 2018 („kultura fizyczna i sport” lub „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”) - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Datą złożenia oferty jest data dostarczenia do Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia (dla wniosków składanych osobiście) lub data wpływu (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Szczegółowe ogłoszenia znajdą Państwo tutaj: http://bip.inowroclaw.pl/?cid=34572

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Środa, 23-01-2019
Dziś imieniny
Fernandy, Jana, Rajmundy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
Co, gdzie, kiedy?
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: